تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نیکلسون: رگبار نیروهای خارجی در پایگاه‏ های نظامی مشکوک است

سرپرست وزارت دفاع می گوید که حمله‎های دو سرباز کوماندو بر نیروهای خارجی در ولایت های ننگرهار و بلخ، از سوی برخی از کشورهای همسایه و سازمان‎های استخباراتی آن‎ها برنامه ریزی شده بودند. 

دو روز پس از حملۀ یک سرباز کوماندو بر همکاران خارجی اش در قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ، جنرال جان نیکلسون، فرماندۀ کل نیروهای خارجی حمله‎های از این دست را مشکوک می‎داند و تأکید دارد که این گونه حمله‎ها، روابط میان این نیروها را خدشته دار نمی سازد.

پس از چاشت روزشنبه هفتۀ جاری، یک سرباز کوماندو به بر نیروهای خارجی در قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ آتش گشود که در نتیجه هفت سرباز خارجی زخمی شدند.

جنرال نیکلسون می‏‎گوید که تلاش‎ها برای شناسایی این افراد در میان نیروهای دولتی افغانستان ادامه دارند.

وی در این باره بیان داشت: «ما نمی گذاریم که فعالیت های شماری از عناصر مشکوک در میان شما، روابط مان را مخدوش سازد. ما تلاش می کنیم که این عناصر را در میان شما شناسایی کنیم.»

این در حالی است که واشنگتن گزینۀ افزایش نیروهای امریکایی را در افغانستان روی میز دارد و با افزایش این نیروها- که بیشتر مأموریت آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای دولتی افغانستان را خواهند داشت- حضور عناصر نفوذی در میان نیروهای دولتی افغانستان یکی از نگرانی‎های عمدۀ فرماندهان نیروهای خارجی است.

هم زمان با این وزارت دفاع تأکید دارد که این حمله‎ها از بهر صدمه رساندن به روابط میان افغانستان و کشورهای کمک کننده به افغانستان است.

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید: «از سوی کشورهای همسایه و سازمان‎های تروریستی برنامه ریزی شد که تا در همین وقت اساس، مناسبات استراتیژیک ما را صدمه بزنند، اما به یقین می گویم که این مناسبات درازمدت و محکم است.»

با این همه، شماری از آگاهان نظامی به این بارو اند که این معضل، برخاسته از ضعف‎ها در روند جلب و جذب نیروهای دولتی و نیز شناسایی نشدن افراد نفوذی هراس افگنان در میان نیروهای دولتی است که حتا  نیروهای دولتی دیگر را به مخالفت با نظام و نیروهای خارجی تشویق می کنند.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله تصریح کرد: «باید استخبارات نیروهای امنیتی تقویه شوند که افراد نفوذی را از میان نیروها شناسایی کنند.»

شیرمحمد آخندزاده، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‎گان نیز بیان داشت: «در وقتی که این سربازان جلب و جذب می شوند تمامی مراحل قانونی باید سپری شود و دوست از دشمن جدا شود.»

نزدیک به ده روز پیش، یک سرباز کماندو در ولسوالی اچین ننگرهار نیز بر نیروهای خارجی حمله کرد که سه نظامی خارجی را از پا در آورد و دو تن دیگر شان را زخمی ساخت - نیروهایی که برای سرکوب داعشیان ماموریت داشتند.

افغانستان

نیکلسون: رگبار نیروهای خارجی در پایگاه‏ های نظامی مشکوک است

سرپرست وزارت دفاع می گوید که حمله‎های دو سرباز کوماندو بر نیروهای خارجی در ولایت های ننگرهار و بلخ، از سوی برخی از کشورهای همسایه و سازمان‎های استخباراتی آن‎ها برنامه ریزی شده بودند. 

Thumbnail

دو روز پس از حملۀ یک سرباز کوماندو بر همکاران خارجی اش در قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ، جنرال جان نیکلسون، فرماندۀ کل نیروهای خارجی حمله‎های از این دست را مشکوک می‎داند و تأکید دارد که این گونه حمله‎ها، روابط میان این نیروها را خدشته دار نمی سازد.

پس از چاشت روزشنبه هفتۀ جاری، یک سرباز کوماندو به بر نیروهای خارجی در قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ آتش گشود که در نتیجه هفت سرباز خارجی زخمی شدند.

جنرال نیکلسون می‏‎گوید که تلاش‎ها برای شناسایی این افراد در میان نیروهای دولتی افغانستان ادامه دارند.

وی در این باره بیان داشت: «ما نمی گذاریم که فعالیت های شماری از عناصر مشکوک در میان شما، روابط مان را مخدوش سازد. ما تلاش می کنیم که این عناصر را در میان شما شناسایی کنیم.»

این در حالی است که واشنگتن گزینۀ افزایش نیروهای امریکایی را در افغانستان روی میز دارد و با افزایش این نیروها- که بیشتر مأموریت آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای دولتی افغانستان را خواهند داشت- حضور عناصر نفوذی در میان نیروهای دولتی افغانستان یکی از نگرانی‎های عمدۀ فرماندهان نیروهای خارجی است.

هم زمان با این وزارت دفاع تأکید دارد که این حمله‎ها از بهر صدمه رساندن به روابط میان افغانستان و کشورهای کمک کننده به افغانستان است.

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید: «از سوی کشورهای همسایه و سازمان‎های تروریستی برنامه ریزی شد که تا در همین وقت اساس، مناسبات استراتیژیک ما را صدمه بزنند، اما به یقین می گویم که این مناسبات درازمدت و محکم است.»

با این همه، شماری از آگاهان نظامی به این بارو اند که این معضل، برخاسته از ضعف‎ها در روند جلب و جذب نیروهای دولتی و نیز شناسایی نشدن افراد نفوذی هراس افگنان در میان نیروهای دولتی است که حتا  نیروهای دولتی دیگر را به مخالفت با نظام و نیروهای خارجی تشویق می کنند.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله تصریح کرد: «باید استخبارات نیروهای امنیتی تقویه شوند که افراد نفوذی را از میان نیروها شناسایی کنند.»

شیرمحمد آخندزاده، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‎گان نیز بیان داشت: «در وقتی که این سربازان جلب و جذب می شوند تمامی مراحل قانونی باید سپری شود و دوست از دشمن جدا شود.»

نزدیک به ده روز پیش، یک سرباز کماندو در ولسوالی اچین ننگرهار نیز بر نیروهای خارجی حمله کرد که سه نظامی خارجی را از پا در آورد و دو تن دیگر شان را زخمی ساخت - نیروهایی که برای سرکوب داعشیان ماموریت داشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره