تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

چین: به گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای نقش کامل داده شود

در نشست شانگهای که رییس جمهور غنی نیز از افغانستان در آن نماینده‌گی می‌کند، چین از علاقه مندی‌ها در بارۀ آموزش پولیس افغانستان می‌گوید و بر نقش گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای در موضوعات افغانستان تأکید می‌ورزد.

شی جین پینگ، رییس جمهور چین می‌گوید که برای تسهیل بازسازی صلح آمیز در افغانستان نیاز است که به گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای نقش کامل داده شود.

او می‎افزاید که کشورش می‌خواهد در سه سال آینده ۲۰۰۰نیروی پولیس را آموزش دهد تا در بخش عملی سازی قانون در میان این نیروها ظرفیت‌ها افزایش یابند: «برای تسهیل بازسازی صلح آمیز در افغانستان، نیاز است که به گروه تماس سازمان همکاری شانگهای، نقش کامل داده شود. چین می‌خواهد که در سه سال آینده، دوهزار نیروی پولیس را از تمامی اعضای این گروه در انستیتیوت ملی چین آموزش دهد تا در زمینه تطبیق قانون، ظرفیت سازی شود.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس سنا، هرچند چگونگی عملی شدن تعهدات کشور های عضو شانگهای را انتقاد می‌‎‎کنند، اما نسشت هژدهم این سازمان را برای افغانستان مهم می دانند.

صفق الله هاشمی، عضو مجلس سنا گفت: «رییس جمهور باید تلاش کند که به کشورهای چون روسیه و ایران در بارۀ گزارش‌هایی که از این کشورها در موضوعات افغانستان پخش می‌شوند گفت وگو کند و از چین هم بخواهد که افغانستان را در صلح کمک کند.»

مبادلۀ اطلاعات استخباراتی در پیکار باهراس افگنی و فعالیت‌های مشترک، نیرومند ساختن بنیادها و ظرفیت سازی، پیکار اثرگذار با هراس افگنی، جدایی طلبی، افراط گرایی، جرایم فرا ملیتی سازمانی و جرایم سایبری و نیز افزایش نقش گروه تماس سازمان همکاری شانگهای، موضوعاتی استند که در نشست پایانی شانگهای بر آن‌ها تأکید شده است.

افغانستان

چین: به گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای نقش کامل داده شود

رییس‌جمهور چین، در هژدهمین نشست شانگهای می‌گوید که این کشور می‌خواهد در سه سال آینده دوهزار نیروی پولیس را آموزش دهد تا در بخش عملی سازی قانون در میان این نیروها ظرفیت ها افزایش یابند.

تصویر بندانگشتی

در نشست شانگهای که رییس جمهور غنی نیز از افغانستان در آن نماینده‌گی می‌کند، چین از علاقه مندی‌ها در بارۀ آموزش پولیس افغانستان می‌گوید و بر نقش گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای در موضوعات افغانستان تأکید می‌ورزد.

شی جین پینگ، رییس جمهور چین می‌گوید که برای تسهیل بازسازی صلح آمیز در افغانستان نیاز است که به گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای نقش کامل داده شود.

او می‎افزاید که کشورش می‌خواهد در سه سال آینده ۲۰۰۰نیروی پولیس را آموزش دهد تا در بخش عملی سازی قانون در میان این نیروها ظرفیت‌ها افزایش یابند: «برای تسهیل بازسازی صلح آمیز در افغانستان، نیاز است که به گروه تماس سازمان همکاری شانگهای، نقش کامل داده شود. چین می‌خواهد که در سه سال آینده، دوهزار نیروی پولیس را از تمامی اعضای این گروه در انستیتیوت ملی چین آموزش دهد تا در زمینه تطبیق قانون، ظرفیت سازی شود.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس سنا، هرچند چگونگی عملی شدن تعهدات کشور های عضو شانگهای را انتقاد می‌‎‎کنند، اما نسشت هژدهم این سازمان را برای افغانستان مهم می دانند.

صفق الله هاشمی، عضو مجلس سنا گفت: «رییس جمهور باید تلاش کند که به کشورهای چون روسیه و ایران در بارۀ گزارش‌هایی که از این کشورها در موضوعات افغانستان پخش می‌شوند گفت وگو کند و از چین هم بخواهد که افغانستان را در صلح کمک کند.»

مبادلۀ اطلاعات استخباراتی در پیکار باهراس افگنی و فعالیت‌های مشترک، نیرومند ساختن بنیادها و ظرفیت سازی، پیکار اثرگذار با هراس افگنی، جدایی طلبی، افراط گرایی، جرایم فرا ملیتی سازمانی و جرایم سایبری و نیز افزایش نقش گروه تماس سازمان همکاری شانگهای، موضوعاتی استند که در نشست پایانی شانگهای بر آن‌ها تأکید شده است.

هم‌رسانی کنید