تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

یوناما طومار دادخواهی در برابر حکمتیار را دریافت کرد

یوناما در یک خبرنامه می‌گوید که که این مأموریت به پشتیبانی‌اش از روندهای مصالحه که اجازه می‌دهند صدای قربانیان شنیده شود، ادامه می‌دهد.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما پس از چاشت امروز پنجشنبه طومار دادخواهی را دریافت کرده است که برای قربانیان جرم‌هایی که ادعا می‌شود توسط گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، صورت گرفته‌اند، عدالت خواسته‌است.

در پای این طومار ده‌ها شهروند کشور از ولایت‌های گوناگون امضأ کرده‌اند. 

یوناما در یک خبرنامه که روز پنجشنبه به نشر رسید می‌گوید که یوناما از توافق‌هایی که باعث کاهش خشونت در افغانستان می‌شود و اجازه می‌دهد که افغان‌ها در کنار هم صلح‌آمیز زنده‌گی کنند و همچنان از پیشرفت‌ها در تطبیق توافق میان دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، استقبال می‌کند.

به گفتۀ این خبرنامه، در این زمینه، سازمان ملل متحد باور دارد که توجه به حقوق بشر بسیار مهم است و توسعۀ و حفاظت از حقوق بشر، اصل اساسی صلح پایدار و واقعی می باشد. به باور ملل متحد عدالت انتقالی و مصالحه از اساسات مهم به شمار می‌روند.

تدامیچی یاماموتو نماینده ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما در این خبرنامه گفته است: «شهروندان افغانستان و کسانی که قربانی ظلم و ستم گردیده اند نباید از حقوق حقه قضایی شان محروم گردند. ملل متحد به حمایتش از تلاش های افغان ها برای رسیدن به صلح، عدالت و امنیت ادامه می‌دهد.»

یوناما از تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای شامل ساختن تمام کسانی که علاقمند به ترک خشونت و تامین صلح عادلانه هستند، پشتیبانی می‌کند. 

در خبرنامه آمده است که این مأموریت همچنان به پشتیبانی از روندهای مصالحه که اجازه می‌دهند صدای قربانیان شنیده شود، متعهد باقی خواهد ماند.

افغانستان

یوناما طومار دادخواهی در برابر حکمتیار را دریافت کرد

یوناما در یک خبرنامه می‌گوید که که این مأموریت به پشتیبانی‌اش از روندهای مصالحه که اجازه می‌دهند صدای قربانیان شنیده شود، ادامه می‌دهد.

Thumbnail

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما پس از چاشت امروز پنجشنبه طومار دادخواهی را دریافت کرده است که برای قربانیان جرم‌هایی که ادعا می‌شود توسط گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، صورت گرفته‌اند، عدالت خواسته‌است.

در پای این طومار ده‌ها شهروند کشور از ولایت‌های گوناگون امضأ کرده‌اند. 

یوناما در یک خبرنامه که روز پنجشنبه به نشر رسید می‌گوید که یوناما از توافق‌هایی که باعث کاهش خشونت در افغانستان می‌شود و اجازه می‌دهد که افغان‌ها در کنار هم صلح‌آمیز زنده‌گی کنند و همچنان از پیشرفت‌ها در تطبیق توافق میان دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، استقبال می‌کند.

به گفتۀ این خبرنامه، در این زمینه، سازمان ملل متحد باور دارد که توجه به حقوق بشر بسیار مهم است و توسعۀ و حفاظت از حقوق بشر، اصل اساسی صلح پایدار و واقعی می باشد. به باور ملل متحد عدالت انتقالی و مصالحه از اساسات مهم به شمار می‌روند.

تدامیچی یاماموتو نماینده ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما در این خبرنامه گفته است: «شهروندان افغانستان و کسانی که قربانی ظلم و ستم گردیده اند نباید از حقوق حقه قضایی شان محروم گردند. ملل متحد به حمایتش از تلاش های افغان ها برای رسیدن به صلح، عدالت و امنیت ادامه می‌دهد.»

یوناما از تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای شامل ساختن تمام کسانی که علاقمند به ترک خشونت و تامین صلح عادلانه هستند، پشتیبانی می‌کند. 

در خبرنامه آمده است که این مأموریت همچنان به پشتیبانی از روندهای مصالحه که اجازه می‌دهند صدای قربانیان شنیده شود، متعهد باقی خواهد ماند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره