تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

رونق یک فلم هندی در سینماهای چین سه سال پس از نمایش آن در هند

این فلم به بازیگری سلمان خان و کارگردانی کبیر خان توانسته است از حد ۱۰۰ کرور هندی در چین بگذرد.

فلم بجرنگی بایجان که در آن سلمان خان، بازیکن پرآوازۀ سینمای هند، نقش اصلی را دارد توانسته است در سینماهای چین بیش از ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر امریکایی را که معادل به ۱۲۰ کرور هندی می‌شود، به دست بیاورد.

این فلم سه سال پیش در سینماهای هند به نمایش گذاشته شد. در آن زمان نیز این فلم توانست ۳۲۰ کرور هندی معادل بیش از ۴۹ میلیون دالر امریکایی به دست آورد.

تاران آدرش، تحلیلگر سینما در هند، در بارۀ این فلم گفت: «بجرنگی بایجان به مؤفقیت‌اش در هند ادامه می‌دهد. درآمد آن در روزهای رخصتی این هفته بسیار عالی بود.»

این نخستین بار است که پس از عامر خان، بازیکن مؤفق سینمای هند، یک فلم سینمای بالیوود در چین چنین درآمد داشته است. عامر خان توانست در فلم دنگل یک هزار و ۲۰۰ کرور هندی (بیش از ۱۸۴ میلیون دالر امریکایی)  به دست بیاورد و در چین نیز درآمد بسیار خوب داشت.

خبرگزاری لایف منتِ هند در گزارشی می‌نویسد که پیش از این فلم‌های پی کی و تری ایدیوتس در سینماهای چین رونق بسیار خوب داشته اند.

امیتا نایدو، معاون اروس انترنشنل میدیا، یک نهاد جهانی فلم، در این باره گفت: «تاشاگران در چین توانستند از داستان خوب بجرنگی بایجان لذت ببرند این داستان توانست به خوبی با احساسات آنان در تماس شود.»

نایدو گفت که چین با داشتن ۴۱ هزار سالون سینما بزرگترین شمار سالون سینما در جهان را دارد. به گفتۀ او، این یک فرصت خوبی برای این فلم هندی بود تا بتواند به اندازۀ کافی در آن جا درآمد به دست بیاورد.

در این گزارش آمده است که بلیت سینما در هند یک و نیم دالر است در حالی که بهای یک بلیت در جین ۱۲ دالر است.

در گزارش از علت‌های رونق فلم‌های سینمای بالیوود در چین چیزهایی گفته شده است. نخستین علت همانا بهای بلند بلیت‌ها است.

در حالی که، علت دیگر احساساتی بودن فلم‌های سینمای هند است. تماشاگران در چین معمولاً با فلم‌های سینمای هالیوود آشنایی و عادت دارند که بیشتر بر اساس خیال‌پردازی‌ها و خشن استند. اما فلم‌های هندی دنیای تازه‌ای را به آنان معرفی می‌کند.

فرهنگ و هنر

رونق یک فلم هندی در سینماهای چین سه سال پس از نمایش آن در هند

این فلم به بازیگری سلمان خان و کارگردانی کبیر خان توانسته است از حد ۱۰۰ کرور هندی در چین بگذرد.

تصویر بندانگشتی

فلم بجرنگی بایجان که در آن سلمان خان، بازیکن پرآوازۀ سینمای هند، نقش اصلی را دارد توانسته است در سینماهای چین بیش از ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر امریکایی را که معادل به ۱۲۰ کرور هندی می‌شود، به دست بیاورد.

این فلم سه سال پیش در سینماهای هند به نمایش گذاشته شد. در آن زمان نیز این فلم توانست ۳۲۰ کرور هندی معادل بیش از ۴۹ میلیون دالر امریکایی به دست آورد.

تاران آدرش، تحلیلگر سینما در هند، در بارۀ این فلم گفت: «بجرنگی بایجان به مؤفقیت‌اش در هند ادامه می‌دهد. درآمد آن در روزهای رخصتی این هفته بسیار عالی بود.»

این نخستین بار است که پس از عامر خان، بازیکن مؤفق سینمای هند، یک فلم سینمای بالیوود در چین چنین درآمد داشته است. عامر خان توانست در فلم دنگل یک هزار و ۲۰۰ کرور هندی (بیش از ۱۸۴ میلیون دالر امریکایی)  به دست بیاورد و در چین نیز درآمد بسیار خوب داشت.

خبرگزاری لایف منتِ هند در گزارشی می‌نویسد که پیش از این فلم‌های پی کی و تری ایدیوتس در سینماهای چین رونق بسیار خوب داشته اند.

امیتا نایدو، معاون اروس انترنشنل میدیا، یک نهاد جهانی فلم، در این باره گفت: «تاشاگران در چین توانستند از داستان خوب بجرنگی بایجان لذت ببرند این داستان توانست به خوبی با احساسات آنان در تماس شود.»

نایدو گفت که چین با داشتن ۴۱ هزار سالون سینما بزرگترین شمار سالون سینما در جهان را دارد. به گفتۀ او، این یک فرصت خوبی برای این فلم هندی بود تا بتواند به اندازۀ کافی در آن جا درآمد به دست بیاورد.

در این گزارش آمده است که بلیت سینما در هند یک و نیم دالر است در حالی که بهای یک بلیت در جین ۱۲ دالر است.

در گزارش از علت‌های رونق فلم‌های سینمای بالیوود در چین چیزهایی گفته شده است. نخستین علت همانا بهای بلند بلیت‌ها است.

در حالی که، علت دیگر احساساتی بودن فلم‌های سینمای هند است. تماشاگران در چین معمولاً با فلم‌های سینمای هالیوود آشنایی و عادت دارند که بیشتر بر اساس خیال‌پردازی‌ها و خشن استند. اما فلم‌های هندی دنیای تازه‌ای را به آنان معرفی می‌کند.

هم‌رسانی کنید