تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

فراهم‌شدن زمینه‌های آموزشی برای جوانان ازسوی یک‌نهاد دریک کانتینر

نهادی در کابل زمینه‌های آموزش موسیقی، نقاشی تیاتر و ساخته‎های دستی را برای کودکان و نوجوانان نادار، فراهم ساخته‌است.

شماری از کسانی‌که در این نهاد آموزش می‌بینند، کودکانی استند که چگونه‌گی ساخت بازیچه‌ها را فرا می‌گیرند.
 
در همین‌حال، شماری از جوانانی‌که با نواختن افزارهای موسیقی آشنایی دارند، روزانه به این نهاد می‌آیند و برای کودکان و نوجوانان موسیقی می‌نوازند.

نقاشی‌های از مهربانی، همدلی و اتحاد و فرهنگ و هنر با رنگ‌های از رنگین کمان روی این کانتینر، بخشی از تصویر داخل این کانتینر را نیز بازتاب می‌دهد.
 
از کودک تا بزرگ، همه کنارهم زیر یک سقف؛ اما هرکسی سرگرم کار خودش است.

قدرت‌الله چندی پیش در همین کانتینر دمبوره آموخته‌است، اکنون روزانه این‌جا برای دیگران می‌نوازد.

کوچک‌ترین دانش‌آموز در این نهاد آموزشی، مصطفی یازده ساله است که برای تهیه ساخته‌های دستی، روزانه به این‌جا  می‌آید و از این راه  نیازمندی‌های مکتب‌اش را فراهم می‌کند.
 
مصطفی، دانش‌آموز، می‌گوید: «خب ما، مثلا می‌توانیم یک دیکور خانه را به انترنت بکشیم یا برای یک جای که می‌خواهی نمای خوبی داشته باشد، این را بگذاری.» 
 
هاجر و معصومه که باهم خواهر استند، می‌گویند که فعالیت‌های را که آنان در این کانتینر انجام می‌دهند، نه‌تنها که یک سرگرمی سالم است، درآمدی نیز برای آنان دارد.
 
معصومه، دانش‌آموز، می‌گوید: «می‌توانیم خرگوش را بسازیم، آدم‌برفی یا خاله‌پیره زن را بسازیم و به‌خاطری می‌سازیم که برای تزیین خانه است.»
 
هاجر، دانش‌آموز، می‌گوید: «خوب یک سرگرمی هم است و کار هم است.»

کودکانی نیز استند که روزانه برای نقاشی به این‌جا می‌آیند.
 
مسؤولان این کانتینر می‌گویند که آنان تنها فضا و سهولت‌ها را برای کودکان فراهم می‌سازند.
 
نعیم کریمی، مسؤول کانتینر اجتماعی و فرهنگی کابل، می‌گوید: «یکی از خوبی‌ها کانتینر این است که، از یک‌جا به‌جای دیگر انتقال می‌کند در مراحل اولش برای ما کمی سخت بود و ما کاری کردیم که باید در بین مردم می‌رفتیم.»
 
روی دیوارهای این کانتینر، ده‌ها تابلوی نقاشی و عکاسی استند که بیشتر آنان برایند  کار کسانی استند که روزانه در این کانیتر می‌آیند.

فرهنگ و هنر

فراهم‌شدن زمینه‌های آموزشی برای جوانان ازسوی یک‌نهاد دریک کانتینر

نهادی در کابل زمینه‌های آموزش موسیقی، نقاشی تیاتر و ساخته‎های دستی را برای کودکان و نوجوانان نادار، فراهم ساخته‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از کسانی‌که در این نهاد آموزش می‌بینند، کودکانی استند که چگونه‌گی ساخت بازیچه‌ها را فرا می‌گیرند.
 
در همین‌حال، شماری از جوانانی‌که با نواختن افزارهای موسیقی آشنایی دارند، روزانه به این نهاد می‌آیند و برای کودکان و نوجوانان موسیقی می‌نوازند.

نقاشی‌های از مهربانی، همدلی و اتحاد و فرهنگ و هنر با رنگ‌های از رنگین کمان روی این کانتینر، بخشی از تصویر داخل این کانتینر را نیز بازتاب می‌دهد.
 
از کودک تا بزرگ، همه کنارهم زیر یک سقف؛ اما هرکسی سرگرم کار خودش است.

قدرت‌الله چندی پیش در همین کانتینر دمبوره آموخته‌است، اکنون روزانه این‌جا برای دیگران می‌نوازد.

کوچک‌ترین دانش‌آموز در این نهاد آموزشی، مصطفی یازده ساله است که برای تهیه ساخته‌های دستی، روزانه به این‌جا  می‌آید و از این راه  نیازمندی‌های مکتب‌اش را فراهم می‌کند.
 
مصطفی، دانش‌آموز، می‌گوید: «خب ما، مثلا می‌توانیم یک دیکور خانه را به انترنت بکشیم یا برای یک جای که می‌خواهی نمای خوبی داشته باشد، این را بگذاری.» 
 
هاجر و معصومه که باهم خواهر استند، می‌گویند که فعالیت‌های را که آنان در این کانتینر انجام می‌دهند، نه‌تنها که یک سرگرمی سالم است، درآمدی نیز برای آنان دارد.
 
معصومه، دانش‌آموز، می‌گوید: «می‌توانیم خرگوش را بسازیم، آدم‌برفی یا خاله‌پیره زن را بسازیم و به‌خاطری می‌سازیم که برای تزیین خانه است.»
 
هاجر، دانش‌آموز، می‌گوید: «خوب یک سرگرمی هم است و کار هم است.»

کودکانی نیز استند که روزانه برای نقاشی به این‌جا می‌آیند.
 
مسؤولان این کانتینر می‌گویند که آنان تنها فضا و سهولت‌ها را برای کودکان فراهم می‌سازند.
 
نعیم کریمی، مسؤول کانتینر اجتماعی و فرهنگی کابل، می‌گوید: «یکی از خوبی‌ها کانتینر این است که، از یک‌جا به‌جای دیگر انتقال می‌کند در مراحل اولش برای ما کمی سخت بود و ما کاری کردیم که باید در بین مردم می‌رفتیم.»
 
روی دیوارهای این کانتینر، ده‌ها تابلوی نقاشی و عکاسی استند که بیشتر آنان برایند  کار کسانی استند که روزانه در این کانیتر می‌آیند.

هم‌رسانی کنید