تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: هشدار غنی به نهادهای غیر دولتی از بهر گزارش ندادن

رییس‌جمهور غنی با ابراز این مطلب در نخستین نشست نهادهای غیردولتی می‌گوید که در هفده سال گذشته فعالیت‌های نهادهای غیردولتی پروژه‌یی بوده‌اند واین نهادها نتوانسته‌اند به‌گونۀ موثری کار کنند.
 
درهمین‌حال، وزیر اقتصاد می‌گوید که در سال ۱۳۹۵خورشیدی نهادهای غیردولتی ۸۵۰میلیون دالر را بدون درنظرداشت توازن توسعه‌یی در پروژه‌های گونه‌گون، هزینه کرده‌اند.
 
در این بخش از برنامه گرداننده زرمینه محمدی، با اسماعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است. 
 
در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی هم‌چنان روی سیستم خودکار میترخوانی با صفی‌الله احمدزی، معاون تجارتی شرکت برشنا، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است. 
 
در یک گفت‌وگوی جداگانه، در بخش دیگری‌از این برنامه، گرداننده محمدی، روی سهیم‌ساختن پنج‌درصدی فرآورده‌های‌ بازرگانان زن در پیمان‌های دولتی که با استقبال این بازرگانان روبه‌رو شده‌است، این موضوع را با رویا حافظی، یک تن از  بازرگانان، به‌بحث گرفته‌است.

بازار

بازار: هشدار غنی به نهادهای غیر دولتی از بهر گزارش ندادن

رییس‌جمهور غنی با ابراز این مطلب در نخستین نشست نهادهای غیردولتی می‌گوید که در هفده سال گذشته فعالیت‌های نهادهای غیردولتی پروژه‌یی بوده‌اند واین نهادها نتوانسته‌اند به‌گونۀ موثری کار کنند.
 
درهمین‌حال، وزیر اقتصاد می‌گوید که در سال ۱۳۹۵خورشیدی نهادهای غیردولتی ۸۵۰میلیون دالر را بدون درنظرداشت توازن توسعه‌یی در پروژه‌های گونه‌گون، هزینه کرده‌اند.
 
در این بخش از برنامه گرداننده زرمینه محمدی، با اسماعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است. 
 
در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی هم‌چنان روی سیستم خودکار میترخوانی با صفی‌الله احمدزی، معاون تجارتی شرکت برشنا، روی همین موضوع گفت‌وگو کرده‌است. 
 
در یک گفت‌وگوی جداگانه، در بخش دیگری‌از این برنامه، گرداننده محمدی، روی سهیم‌ساختن پنج‌درصدی فرآورده‌های‌ بازرگانان زن در پیمان‌های دولتی که با استقبال این بازرگانان روبه‌رو شده‌است، این موضوع را با رویا حافظی، یک تن از  بازرگانان، به‌بحث گرفته‌است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews