تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

آماده‌گی افغانستان و ازبیکستان برای برگزاری نشست بخش خصوصی و عامه

وزارت صنعت و تجارت از راه‌اندازی نشستی زیر نام گفتمان بخش عامه و خصوصی برای توسعه بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان خبر می‌دهد.

سخنگوی این وزارت می‌گوید که این نشست به روز بیستم ماه روان میلادی در ازبیکستان برگزار می‌شود و در آن در کنار مقام‌های دولتی دو کشور، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز شرکت می‌کنند.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در یک سال پسین با امضاء چندین توافق‌نامه همکاری میان دو کشور فرصتی فراهم شده است تا داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان افزایش یابد.

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «تمرکز بیشتر بالای بخش خصوصی است که چطور ما می‌توانیم این‌ها را با هم نزدیک بسازیم و گفتگوها آغاز شوند که روابط تجارتی ما که پس از سفر رییس جمهور افغانستان به ازبیکستان در حال افزایش است، بهتر شود و کالاهای بیشتر افغانستان از طریق ازبیکستان به دیگر کشورها صادر شوند یا هم بخود ازبیکستان صادر شوند و برعکس کالاهای مورد نیاز ما از ازبیکستان وارد شوند.» 

از سویی هم اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در این نشست سرمایه‌گذاران دو کشور روی علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران ازبیکستان به سرمایه گذاری در صنایع و معادن کشور و استفاده از سردخانه‌ها و مرکزهای پروسس و بسته بندی شهر ترمز برای صادرات فراورده‌های کشور گفتگو خواهند کرد.

صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع، گفت: «ما با ازبیکستان به تفاهم رسیدیم که در مرز افغانستان و ازبیکستان در ترمز، سردخانه‌ها و مرکزهای پروسس که ساخته می‌شوند، ما کالاهای خود را به آن‌جا انتقال می‌دهیم که در فضای امن در آن‌جا نگهداری می‌شوند و پس از پروسس به دیگر کشورها صادر می‌شوند. »

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع، سالانه ارزش بازرگانی کشور با ازبیکستان به شش صد میلیون دالر می‌رسد که از این میان دوصد میلیون دالر آنرا صادرات به ازبیکستان تشکیل می‌دهد.

بازرگانی

آماده‌گی افغانستان و ازبیکستان برای برگزاری نشست بخش خصوصی و عامه

افغانستان و ازبیکستان قرار است به زودی نشستی را برای توسعه بازرگانی میان دو کشور برگزار کنند.

Thumbnail

وزارت صنعت و تجارت از راه‌اندازی نشستی زیر نام گفتمان بخش عامه و خصوصی برای توسعه بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان خبر می‌دهد.

سخنگوی این وزارت می‌گوید که این نشست به روز بیستم ماه روان میلادی در ازبیکستان برگزار می‌شود و در آن در کنار مقام‌های دولتی دو کشور، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز شرکت می‌کنند.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در یک سال پسین با امضاء چندین توافق‌نامه همکاری میان دو کشور فرصتی فراهم شده است تا داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان افزایش یابد.

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «تمرکز بیشتر بالای بخش خصوصی است که چطور ما می‌توانیم این‌ها را با هم نزدیک بسازیم و گفتگوها آغاز شوند که روابط تجارتی ما که پس از سفر رییس جمهور افغانستان به ازبیکستان در حال افزایش است، بهتر شود و کالاهای بیشتر افغانستان از طریق ازبیکستان به دیگر کشورها صادر شوند یا هم بخود ازبیکستان صادر شوند و برعکس کالاهای مورد نیاز ما از ازبیکستان وارد شوند.» 

از سویی هم اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در این نشست سرمایه‌گذاران دو کشور روی علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران ازبیکستان به سرمایه گذاری در صنایع و معادن کشور و استفاده از سردخانه‌ها و مرکزهای پروسس و بسته بندی شهر ترمز برای صادرات فراورده‌های کشور گفتگو خواهند کرد.

صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع، گفت: «ما با ازبیکستان به تفاهم رسیدیم که در مرز افغانستان و ازبیکستان در ترمز، سردخانه‌ها و مرکزهای پروسس که ساخته می‌شوند، ما کالاهای خود را به آن‌جا انتقال می‌دهیم که در فضای امن در آن‌جا نگهداری می‌شوند و پس از پروسس به دیگر کشورها صادر می‌شوند. »

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع، سالانه ارزش بازرگانی کشور با ازبیکستان به شش صد میلیون دالر می‌رسد که از این میان دوصد میلیون دالر آنرا صادرات به ازبیکستان تشکیل می‌دهد.

هم‌رسانی کنید