تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: بررسی توافقنامه‌های بازرگانی و ترانزیتی افغانستان

با امضا شدن توافقنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ازبیکستان زمینه افزایش واردات کالاهای چینی از راه این کشور به افغانستان افزایش خواهد یافت .

دراین برنامه نرگس موسوی روی روی موضوعات زیر با مهمانان بحث کرده است. 

•    بررسی توافقنامۀ بازرگانی افغانستان و ازبکستان با قیس محمدی، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی
•    بررسی توافقنامۀ راه لاجورد
•    و گفتگو روی رمز موفقیت یک سرمایه گذار با امین موسی، رییس یک رستورانت در شهر کابل.

بازرگانی

بازار: بررسی توافقنامه‌های بازرگانی و ترانزیتی افغانستان

با امضا شدن توافقنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ازبیکستان زمینه افزایش واردات کالاهای چینی از راه این کشور به افغانستان افزایش خواهد یافت .

Thumbnail

دراین برنامه نرگس موسوی روی روی موضوعات زیر با مهمانان بحث کرده است. 

•    بررسی توافقنامۀ بازرگانی افغانستان و ازبکستان با قیس محمدی، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی
•    بررسی توافقنامۀ راه لاجورد
•    و گفتگو روی رمز موفقیت یک سرمایه گذار با امین موسی، رییس یک رستورانت در شهر کابل.

هم‌رسانی کنید