تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

جادۀ درۀ صوف – یکاولنک با درازای ۱۷۸ کیلومتر ساخته می‌شود

محمود بلیغ، سرپرست وزیر فواید عامه، می‌گوید که هزینۀ این پروژه بیش‌از ۲۰۴ میلیون دالر است که از بودجۀ بانک توسعۀ آسیایی پرداخت می‌شود

کار ساخت جادۀ درۀ صوف- یکاولنگ به درازای ۱۷۸ کیلومتر به یک شرکت چینی واگذار شد.

محمود بلیغ، سرپرست وزیر فواید عامه، می‌گوید که هزینۀ این پروژه بیش‌از ۲۰۴ میلیون دالر است که از بودجۀ بانک توسعۀ آسیایی پرداخت می‌شود.

سرپرست فواید عامه در امضاء پیمان ساخت جاده دره صوف - یکاولنگ، اهمیت این جاده را برای پیوند دادن ولایت‌های مرکزی به شاهراه‌های کشور مهم می‌داند و می‌گوید که در پیمان این جاده ۵۰ میلیون دالرصرفه‌جویی شده‌است.

آقای بلیغ می‌گوید: «این جاده برای پیوند دادن مناطق مرکزی کشور به شاهراه‌های مهم و بزرگ بسیار مهم است. ما در کنار این پروژه شماری از پروژه‌های مهم جاده‌سازی دیگر را در آینده‌های نزدیک روی دست داریم که در مناطق مرکزی کشور عملی خواهند شد.»

لوو شن، رییس شرکت سی‌آر بی‌سی، چینی می‌گوید: «شرکت جاده‌سازی و پل‌سازی چین، در جریان این پروژه زمینه‌های کار بیشتر و کمک‌های لازم برای ایجاد ظرفیت‌های کاری فنی را فراهم خواهند ساخت و برای عملی‌شدن این پروژه ما از فناوری‌های بهتری کار خواهیم گرفت.»

از سویی هم، مسؤولان بانک توسعۀ آسیایی بر ادامه کمک‌های این بانک در بخش توسعه‌یی و زیربنا‌ها در افغانستان تأکید می‌ورزد.

توماس پنیلا، رییس بانک توسعۀ آسیایی، می‌گوید: «این پروژه برای پیوند دادن شهر مزارشریف با ولایت‌های مرکزی، به ویژه با ولایت بامیان، مهم است. این پروژه فرصت‌های بیشتر اقتصادی را برای مناطق مرکزی افغانستان به‌وجود خواهند آورد.»

جاده دره صوف - یکاولنگ از بخش‌های مهم دهلیز شمال - جنوب کشور است که در نهایت این جاده به ولایت کندهار خواهند رسید.

بخش نخست این جاده از ولایت بلخ تا دره صوف با درازی ۹۳ کیلومتر پیش‌از این ساخته شده‌است و کار بررسی‌های فنی بخش سوم آن با درازی بیش‌از ۵۵۰ کیلومتر تا ولایت کندهار با کمک بانک توسعۀ آسیایی آغاز شده‌است.

مشکل خانه‌سازی در کشور

از سوی دیگر، دست‌رسی محدود سرمایه‌گذاران و شهروندان کشور به قرضه‌های بانکی از چالش‌های عمده فرا راه ساخت خانه در کشور است.

وزیر شهرسازی و مسکن می‌گوید با آن‌که نیاز است ۵۰ هزار واحد مسکن در یک سال در کشور ساخته شود، اما اکنون سالانه تنها تا هفت هزار خانه در کشور ساخته می‌شود.

در همین حال مسؤولان اتحادیۀ بانک‌های خصوصی می‌گویند که ناامنی‌ها و مشکلات در پرداخت قرضه‌های بانک‌ها از سوی مشتریان، از مشکلات اساسی در بخش قرضه‌های بانکی در کشور استند.

بازرگانی

جادۀ درۀ صوف – یکاولنک با درازای ۱۷۸ کیلومتر ساخته می‌شود

محمود بلیغ، سرپرست وزیر فواید عامه، می‌گوید که هزینۀ این پروژه بیش‌از ۲۰۴ میلیون دالر است که از بودجۀ بانک توسعۀ آسیایی پرداخت می‌شود

Thumbnail

کار ساخت جادۀ درۀ صوف- یکاولنگ به درازای ۱۷۸ کیلومتر به یک شرکت چینی واگذار شد.

محمود بلیغ، سرپرست وزیر فواید عامه، می‌گوید که هزینۀ این پروژه بیش‌از ۲۰۴ میلیون دالر است که از بودجۀ بانک توسعۀ آسیایی پرداخت می‌شود.

سرپرست فواید عامه در امضاء پیمان ساخت جاده دره صوف - یکاولنگ، اهمیت این جاده را برای پیوند دادن ولایت‌های مرکزی به شاهراه‌های کشور مهم می‌داند و می‌گوید که در پیمان این جاده ۵۰ میلیون دالرصرفه‌جویی شده‌است.

آقای بلیغ می‌گوید: «این جاده برای پیوند دادن مناطق مرکزی کشور به شاهراه‌های مهم و بزرگ بسیار مهم است. ما در کنار این پروژه شماری از پروژه‌های مهم جاده‌سازی دیگر را در آینده‌های نزدیک روی دست داریم که در مناطق مرکزی کشور عملی خواهند شد.»

لوو شن، رییس شرکت سی‌آر بی‌سی، چینی می‌گوید: «شرکت جاده‌سازی و پل‌سازی چین، در جریان این پروژه زمینه‌های کار بیشتر و کمک‌های لازم برای ایجاد ظرفیت‌های کاری فنی را فراهم خواهند ساخت و برای عملی‌شدن این پروژه ما از فناوری‌های بهتری کار خواهیم گرفت.»

از سویی هم، مسؤولان بانک توسعۀ آسیایی بر ادامه کمک‌های این بانک در بخش توسعه‌یی و زیربنا‌ها در افغانستان تأکید می‌ورزد.

توماس پنیلا، رییس بانک توسعۀ آسیایی، می‌گوید: «این پروژه برای پیوند دادن شهر مزارشریف با ولایت‌های مرکزی، به ویژه با ولایت بامیان، مهم است. این پروژه فرصت‌های بیشتر اقتصادی را برای مناطق مرکزی افغانستان به‌وجود خواهند آورد.»

جاده دره صوف - یکاولنگ از بخش‌های مهم دهلیز شمال - جنوب کشور است که در نهایت این جاده به ولایت کندهار خواهند رسید.

بخش نخست این جاده از ولایت بلخ تا دره صوف با درازی ۹۳ کیلومتر پیش‌از این ساخته شده‌است و کار بررسی‌های فنی بخش سوم آن با درازی بیش‌از ۵۵۰ کیلومتر تا ولایت کندهار با کمک بانک توسعۀ آسیایی آغاز شده‌است.

مشکل خانه‌سازی در کشور

از سوی دیگر، دست‌رسی محدود سرمایه‌گذاران و شهروندان کشور به قرضه‌های بانکی از چالش‌های عمده فرا راه ساخت خانه در کشور است.

وزیر شهرسازی و مسکن می‌گوید با آن‌که نیاز است ۵۰ هزار واحد مسکن در یک سال در کشور ساخته شود، اما اکنون سالانه تنها تا هفت هزار خانه در کشور ساخته می‌شود.

در همین حال مسؤولان اتحادیۀ بانک‌های خصوصی می‌گویند که ناامنی‌ها و مشکلات در پرداخت قرضه‌های بانک‌ها از سوی مشتریان، از مشکلات اساسی در بخش قرضه‌های بانکی در کشور استند.

هم‌رسانی کنید