تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

شرکت برشنا کار ترمیم پایۀ منهدم شدۀ برق در بغلان را آغاز کرد

شرک برشنا می‎گوید که باپادرمیانی بزرگان قوم در ولایت بغلان، کارمندان این شرکت اجازه یافته اند که به ساحه بروند و کار ترمیم پایۀ منهدم شدۀ برق را آغاز کنند.

شرکت برشنا می‎گوید که انجینران این شرکت برای ترمیم پایۀ منهدم شدۀ برق در ولایت بغلان، به ساحه رفته اند و کار روی ترمیم این پایۀ برق را آغاز کرده اند.

طالبان، شنبه شب، یک پایۀ برق را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان، نخست اره کردند و سپس منفجرساختند.

شرک برشنا می‎گوید که این پایه، سیم برق وارداتی تاجیکستان و ازبیکستان را به ولایت‌های کابل، پروان، میدان شهر، غزنی، لوگر و پکتیا وصل می‎سازد.

این شرک می‌‎افزاید که با پادرمیانی ریش سفیدان و بزرگان ولایت بغلان، کارمندان این شرکت اجازه یافتند تا کار ساخت این پایه برق را آغاز کنند.

طالبان، روز گذشته با فرستادن پیامی، گفتند که آنان در واکنش به قطع برق در بخش‌های زیر ادارۀ شان در ولایت‌های بغلان و کندز از سوی حکومت، پایه برق وارداتی ازبیکستان و تاجیکستان را در بغلان منهدم کرده اند.

در همین حال، مقام های امنیتی نیز می گویند که برای تأمین امنیت این ساحه، عملیاتی را راه اندازی کرده است.

وزارت دفاع و داخله می گویند که قرار است نخست ساحه یی که در آن پایۀ برق منهدم شده، تأمین امنیت شود و سپس این عملیات در بخش هایی دیگر بغلان نیز عملی خواهد شد.

بازرگانی

شرکت برشنا کار ترمیم پایۀ منهدم شدۀ برق در بغلان را آغاز کرد

شرک برشنا می‎گوید که باپادرمیانی بزرگان قوم در ولایت بغلان، کارمندان این شرکت اجازه یافته اند که به ساحه بروند و کار ترمیم پایۀ منهدم شدۀ برق را آغاز کنند.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‎گوید که انجینران این شرکت برای ترمیم پایۀ منهدم شدۀ برق در ولایت بغلان، به ساحه رفته اند و کار روی ترمیم این پایۀ برق را آغاز کرده اند.

طالبان، شنبه شب، یک پایۀ برق را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان، نخست اره کردند و سپس منفجرساختند.

شرک برشنا می‎گوید که این پایه، سیم برق وارداتی تاجیکستان و ازبیکستان را به ولایت‌های کابل، پروان، میدان شهر، غزنی، لوگر و پکتیا وصل می‎سازد.

این شرک می‌‎افزاید که با پادرمیانی ریش سفیدان و بزرگان ولایت بغلان، کارمندان این شرکت اجازه یافتند تا کار ساخت این پایه برق را آغاز کنند.

طالبان، روز گذشته با فرستادن پیامی، گفتند که آنان در واکنش به قطع برق در بخش‌های زیر ادارۀ شان در ولایت‌های بغلان و کندز از سوی حکومت، پایه برق وارداتی ازبیکستان و تاجیکستان را در بغلان منهدم کرده اند.

در همین حال، مقام های امنیتی نیز می گویند که برای تأمین امنیت این ساحه، عملیاتی را راه اندازی کرده است.

وزارت دفاع و داخله می گویند که قرار است نخست ساحه یی که در آن پایۀ برق منهدم شده، تأمین امنیت شود و سپس این عملیات در بخش هایی دیگر بغلان نیز عملی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید