تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

قالین‌های خارجی بازار قالین‌ افغانی را در بغلان کساد کرده است

قالین بافان در این ولایت نیز می‎گویند که قالین های افغانی کیفیت خوبی نسبت به قالین های خارجی دارند و حکومت باید برای قالین های دست بافت افغانی بازاریابی کند.

فروشنده‎گان قالین در ولایت بغلان می‌گویند که قالین‎های کشورهای خارجی با آن که کیفیت پایین دارند، اما در مقایسه به قالین‎های افغانی بیشتر در بازارها دیده می‎شوند.

آنان تأکید دارند که این روند، فروش قالین های افغانی را کاهش داده است.

حفیظ، یک تن از قالین فروشان در بغلان گفت: «از این که قالین های خارجی از قبیل ایرانی و ترکی قیمتش پایین است، مردم از این قالین‎‏ها استفاده می‌کنند و قالین خودما و شما را ضربه زده است.»

عبدالخالق، یک قالین فروش دیگر نیز افزود: «قالین وطنی کیفیت خوب دارد و داشت آن هم خوب است، ولی اقتصاد مردم ضعیف است، نمی توانند قالین افغانی را خریداری کنند.»

در همین حال، قالین بافان در این ولایت نیز می‎گویند که قالین های افغانی کیفیت خوبی نسبت به قالین های خارجی دارند و حکومت باید برای قالین های دست بافت افغانی بازاریابی کند.

خالده، یک قالین باف بیان داشت: «قالین که ما ببافیم خوب است، اما باید بازار داشته باشد که مردم آن را بخرند و این که قالین بافته شده ما به قیمت خوب به فروش برسد به ما کمک می کند.»

مریم، قالین باف دیگر نیز تصریح کرد: «ما از دولت میخواهیم که فابریکه های قالین بافی را ایجاد کنند و خانم های که قالین بافی را یاد دارند، در خانه استند و باید بر قالین های ما زمینه فروشات ایجاد شود.»

با این همه، مسؤولان ریاست کار و امور اجتماعی بغلان می‌گویند که اگر روی صنعت قالین بافی در بغلان بیشتر سرمایه گذاری شود، این صنعت در بغلان بیشتر از این ها رشد خواهد کرد.

فهیم، مسؤول مرکز آموزش ها و انکشاف مهارت های ریاست کار و امور اجتماعی بغلان گفت: «همیشه وقت خواستم ما از دولت ای است که دولت باید زمینه های رشد قالین فروشی را مهیا بسازد به خصوص در ولایت بغلان .»

قالین بافان در بغلان می گویند که هیچ کار خانه پروسس قالین در بغلان وجود ندارد و آنان قالین های بافته شده در بغلان را به بهای کم به فروش میرسانند

بازرگانی

قالین‌های خارجی بازار قالین‌ افغانی را در بغلان کساد کرده است

قالین بافان در این ولایت نیز می‎گویند که قالین های افغانی کیفیت خوبی نسبت به قالین های خارجی دارند و حکومت باید برای قالین های دست بافت افغانی بازاریابی کند.

Thumbnail

فروشنده‎گان قالین در ولایت بغلان می‌گویند که قالین‎های کشورهای خارجی با آن که کیفیت پایین دارند، اما در مقایسه به قالین‎های افغانی بیشتر در بازارها دیده می‎شوند.

آنان تأکید دارند که این روند، فروش قالین های افغانی را کاهش داده است.

حفیظ، یک تن از قالین فروشان در بغلان گفت: «از این که قالین های خارجی از قبیل ایرانی و ترکی قیمتش پایین است، مردم از این قالین‎‏ها استفاده می‌کنند و قالین خودما و شما را ضربه زده است.»

عبدالخالق، یک قالین فروش دیگر نیز افزود: «قالین وطنی کیفیت خوب دارد و داشت آن هم خوب است، ولی اقتصاد مردم ضعیف است، نمی توانند قالین افغانی را خریداری کنند.»

در همین حال، قالین بافان در این ولایت نیز می‎گویند که قالین های افغانی کیفیت خوبی نسبت به قالین های خارجی دارند و حکومت باید برای قالین های دست بافت افغانی بازاریابی کند.

خالده، یک قالین باف بیان داشت: «قالین که ما ببافیم خوب است، اما باید بازار داشته باشد که مردم آن را بخرند و این که قالین بافته شده ما به قیمت خوب به فروش برسد به ما کمک می کند.»

مریم، قالین باف دیگر نیز تصریح کرد: «ما از دولت میخواهیم که فابریکه های قالین بافی را ایجاد کنند و خانم های که قالین بافی را یاد دارند، در خانه استند و باید بر قالین های ما زمینه فروشات ایجاد شود.»

با این همه، مسؤولان ریاست کار و امور اجتماعی بغلان می‌گویند که اگر روی صنعت قالین بافی در بغلان بیشتر سرمایه گذاری شود، این صنعت در بغلان بیشتر از این ها رشد خواهد کرد.

فهیم، مسؤول مرکز آموزش ها و انکشاف مهارت های ریاست کار و امور اجتماعی بغلان گفت: «همیشه وقت خواستم ما از دولت ای است که دولت باید زمینه های رشد قالین فروشی را مهیا بسازد به خصوص در ولایت بغلان .»

قالین بافان در بغلان می گویند که هیچ کار خانه پروسس قالین در بغلان وجود ندارد و آنان قالین های بافته شده در بغلان را به بهای کم به فروش میرسانند

هم‌رسانی کنید