تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کار بزرگترین پروژه برق خورشیدی در کندهار به‎زودی آغاز می‎‌شود

مسؤولان شرکت برشنا می گویند که ده میلیون دالر هزینۀ پروژۀ تولید ده میگاوات برق خورشیدی کندهار را نهاد توسعه‎یی جهانی امریکا می پردازد.

مسؤولان شرکت برشنا می‎گویند، قرار است تا یک ماۀ دیگر کار بزرگترین پروژۀ تولید برق خورشیدی- که ظرفیت تولید ده میگاوات برق را خواهد داشت- در ولایت کندهار، آغاز شود.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا می‎گوید که کارهای اولیه برای راه اندازی این پروژه تمام شده و به زودی، یک شرکت مشترک افغانی و هندی کار آن آغاز می شود.

وی تأکید دارد که این شرکت پیمان کار مکلف است تا یک سال پس از آغاز کار این پروژه، آن را به بهره برداری بسپارد و تا پانزده سال، برق تولید شده از این پروژه را شرکت برشنا هر کیلوات به کمتر از هفت سنت خواهد خرید.

آقای غالب در این باره افزود: «چون نهاد توسعۀ جهانی امریکا ده میلیون دالر به این پروژه کمک می کند، بهای برق هر کیلوات نیز باید از هفت و نیم سنت کاهش یابد و ما تلاش داریم که زمینه های لازم را برای عملی شدن این پروژه فراهم سازیم.»

از سویی هم، مسؤولان شرکت پیمان می گویند که حکومت باید زمینه‎های لازم را برای عملی شدن این پروژه فراهم سازد.

نقیب الله حسن زی، مسؤول فنی شرکت پیمان کار این پروژه بیان داشت: «علت تأخیر این پروژه هم در بزرگی آن بوده است؛ و چون این نخستین باری است که به این بزرگی پروژه تولید برق خورشیدی در کشورعملی می شود. اما، ما تلاش داریم که هرچه زودتر عملی شود.»

شرکت برشنا می‎گوید پس از تکمیل کار این پروژه، در مرحلۀ نخست، پارک های صنعتی کندهار از این منبع صاحب برق خواهد شد.

بازرگانی

کار بزرگترین پروژه برق خورشیدی در کندهار به‎زودی آغاز می‎‌شود

مسؤولان شرکت برشنا می گویند که ده میلیون دالر هزینۀ پروژۀ تولید ده میگاوات برق خورشیدی کندهار را نهاد توسعه‎یی جهانی امریکا می پردازد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان شرکت برشنا می‎گویند، قرار است تا یک ماۀ دیگر کار بزرگترین پروژۀ تولید برق خورشیدی- که ظرفیت تولید ده میگاوات برق را خواهد داشت- در ولایت کندهار، آغاز شود.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا می‎گوید که کارهای اولیه برای راه اندازی این پروژه تمام شده و به زودی، یک شرکت مشترک افغانی و هندی کار آن آغاز می شود.

وی تأکید دارد که این شرکت پیمان کار مکلف است تا یک سال پس از آغاز کار این پروژه، آن را به بهره برداری بسپارد و تا پانزده سال، برق تولید شده از این پروژه را شرکت برشنا هر کیلوات به کمتر از هفت سنت خواهد خرید.

آقای غالب در این باره افزود: «چون نهاد توسعۀ جهانی امریکا ده میلیون دالر به این پروژه کمک می کند، بهای برق هر کیلوات نیز باید از هفت و نیم سنت کاهش یابد و ما تلاش داریم که زمینه های لازم را برای عملی شدن این پروژه فراهم سازیم.»

از سویی هم، مسؤولان شرکت پیمان می گویند که حکومت باید زمینه‎های لازم را برای عملی شدن این پروژه فراهم سازد.

نقیب الله حسن زی، مسؤول فنی شرکت پیمان کار این پروژه بیان داشت: «علت تأخیر این پروژه هم در بزرگی آن بوده است؛ و چون این نخستین باری است که به این بزرگی پروژه تولید برق خورشیدی در کشورعملی می شود. اما، ما تلاش داریم که هرچه زودتر عملی شود.»

شرکت برشنا می‎گوید پس از تکمیل کار این پروژه، در مرحلۀ نخست، پارک های صنعتی کندهار از این منبع صاحب برق خواهد شد.

هم‌رسانی کنید