تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

آماده شدن بیش از ده‌هزار دستگاه شناسایی بایومتریک

بیش از ده هزار دستگاه شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان آماده شده اند. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا اخیر امروز چهارشنبه این دستگاه‌ها از راه‌های زمین و هوا به ولایت‌های شمال و شمال شرق فرستاده خواهند شد.

دبیر این نهاد می گوید که تا کنون ۵۳ هزار تن از ناظران نهادهای سیاسی، جامعه مدنی و نیز نماینده‎گان نامزدان برای نظارت از روند انتخابات از این نهاد اعتبارنامه گرفته اند.

مسوولان این بخش آماده سازی دستگاه‌های شناسایی بایومتریک می‎گویند که در چهار روز گذشته شب‌ها را نیز در دفتر مانده اند تا دستگاه‌های شناسایی بایومتریک را آماده کارگیری بسازند.

مریم، کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «توانستیم که در دو هفته تمام پاور بانک‌ها را چارچ کنیم دستگاه‌ها را آماده بسازیم.»

صفیه سجادی، کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «چارچ می‌شوند بسته بندی می‌شوند و سیستم شان ابدیت می‌شود و فرستاده می شوند.»

این کمیسیون  ۲۰ هزار و ۵۳ محل ر‌‌أی‌دهی را در سراسر کشور برای روز انتخابات مشخص ساخته است و در حال انتقال مواد انتخاباتی به این محل‌ها است.

سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون انتخابات، گفت: «انتقال دستگاه‌های بایومتریک و فهرست رأی دهنده‌گان تا اکنون و تمام وسایل از راه هوا و زمین به ولایتهای فراه، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، ارزگان، هلمند و نیمروز انتقال یافته اند و امروز به بدخشان، پکتیکا، بغلان، کندز، تخار، بامیان، دایکندی و غور انتقال می‌‍شوند.»

اما با این هم نهاد های ناظر بر روند انتخابات بر شفافیت این انتخابات بی باورند.

محمد ناطقی  رییس کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان های سیاسی گفت: «احتمال دارد که کسی که در یک محل پشت دستگاه نشسته  تقلب کند یعنی فرض کنید عکس‌های تکراری بگیرد انگشت‌های خود را چندین بار بماند خصوصن در این زمانی که عکس گرفتن برای زنان اجباری نیست.»

صدیق الله توحیدی، عضو کمیسیون ویژۀ اصلاح انتخاباتی، گفت: «در این شک نیست که استفاده از این ماشین ها شفافیت را بار می اورد اما در این هم شک نیست که استفاده از این ابزار بحران دیگری را به میان بیاورد.»

کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون دو هزار تن را برای کار گیری از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک آموزش داده است. 

این کمیسیون تاکنون ۱۱۰ هزار تن را برای روز انتخابات استخدام کرده است که نیمی از آنان زنان استند.

انتخابات ۹۷

آماده شدن بیش از ده‌هزار دستگاه شناسایی بایومتریک

کمیسیون مستقل انتخابات باید این دستگاه‎های شناسایی بایومتریک رأی‎دهنده گان را آماده کارگیری بسازد و تا روز بیست و ششم ماه میزان به مرکزهای رأی‎دهی برساند.

تصویر بندانگشتی

بیش از ده هزار دستگاه شناسایی بایومتریک رأی‌دهنده‌گان آماده شده اند. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا اخیر امروز چهارشنبه این دستگاه‌ها از راه‌های زمین و هوا به ولایت‌های شمال و شمال شرق فرستاده خواهند شد.

دبیر این نهاد می گوید که تا کنون ۵۳ هزار تن از ناظران نهادهای سیاسی، جامعه مدنی و نیز نماینده‎گان نامزدان برای نظارت از روند انتخابات از این نهاد اعتبارنامه گرفته اند.

مسوولان این بخش آماده سازی دستگاه‌های شناسایی بایومتریک می‎گویند که در چهار روز گذشته شب‌ها را نیز در دفتر مانده اند تا دستگاه‌های شناسایی بایومتریک را آماده کارگیری بسازند.

مریم، کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «توانستیم که در دو هفته تمام پاور بانک‌ها را چارچ کنیم دستگاه‌ها را آماده بسازیم.»

صفیه سجادی، کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «چارچ می‌شوند بسته بندی می‌شوند و سیستم شان ابدیت می‌شود و فرستاده می شوند.»

این کمیسیون  ۲۰ هزار و ۵۳ محل ر‌‌أی‌دهی را در سراسر کشور برای روز انتخابات مشخص ساخته است و در حال انتقال مواد انتخاباتی به این محل‌ها است.

سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون انتخابات، گفت: «انتقال دستگاه‌های بایومتریک و فهرست رأی دهنده‌گان تا اکنون و تمام وسایل از راه هوا و زمین به ولایتهای فراه، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، ارزگان، هلمند و نیمروز انتقال یافته اند و امروز به بدخشان، پکتیکا، بغلان، کندز، تخار، بامیان، دایکندی و غور انتقال می‌‍شوند.»

اما با این هم نهاد های ناظر بر روند انتخابات بر شفافیت این انتخابات بی باورند.

محمد ناطقی  رییس کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان های سیاسی گفت: «احتمال دارد که کسی که در یک محل پشت دستگاه نشسته  تقلب کند یعنی فرض کنید عکس‌های تکراری بگیرد انگشت‌های خود را چندین بار بماند خصوصن در این زمانی که عکس گرفتن برای زنان اجباری نیست.»

صدیق الله توحیدی، عضو کمیسیون ویژۀ اصلاح انتخاباتی، گفت: «در این شک نیست که استفاده از این ماشین ها شفافیت را بار می اورد اما در این هم شک نیست که استفاده از این ابزار بحران دیگری را به میان بیاورد.»

کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون دو هزار تن را برای کار گیری از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک آموزش داده است. 

این کمیسیون تاکنون ۱۱۰ هزار تن را برای روز انتخابات استخدام کرده است که نیمی از آنان زنان استند.

هم‌رسانی کنید