تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

تهیه مصوبه در مجلس برای تعیین تنخواه به اعضای شوراهای ولسوالی‌ها

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تا کنون ۳۷۳۱تن که ۳۴۶۰ شان مردان و ۲۷۱تن زنان استند، خود شان را برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نامزد کرده اند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‎‌گان، مصوبه‌یی را در بارۀ تعیین تنخواه به نماینده گان شورا های ولسوالی‌ها تهیه کرده اند و این طرح را به هیئت اداری این مجلس سپرده اند.

این نماینده‌‌گان، می‌گویند که بربنیاد این طرح، آن نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها که آموزگار و یا کارمند دولت استند، باید به کارهای شان ادامه بدهند و آن نماینده‌گانی که کار دولتی ندارند، باید تنخواه داشته باشند.

مهی الدین مهدی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «كساني كه معلم يا مأمور استند معاش‌هاي شان حفظ باشد و امتيازات براي شان داده شود و به وظيفه شان ادامه بدهند و آناني كه كار نمي كنند بايد براي شان معاش در نظر گرفته شود.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تا کنون ۳۷۳۱تن که ۳۴۶۰ شان مردان و ۲۷۱تن زنان استند، خود شان را برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نامزد کرده اند.

این کمیسیون، می‌افزاید که در شش ولایت هیچ زنی خودش را برای این انتخابات نامزد نکرده است و در برخی از ولایت‌های دیگر نیز شمار زنان و مردان بسیار اندک است.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «متأسفانه در شش ولايت مانند ننگرهار، كندهار، پكتيكا، پكتيا فراه هيچ كانديداي زن نداريم و اين قابل نگراني است.»

بسیاری‌ها نپرداختن تنخواه و برخی از امتیازات را برای این نماینده گان از علت های اصلی نامزد نشدن مردم برای انتخابات شورای ولسوالی‌ها می‌دانند.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، نداشتن تنخواه و امتیازات و روشن نبودن مسؤولیت‌های نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها را از علت‌هایی بی‌علاقگی مردم به این انتخابات می‌دانند و نگران برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها استند.

بربنیاد قانون شوراهای ولسوالی‌ها باید دو هزارو هشت صد نماینده داشته باشد.

قرار است انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها با انتخابات مجلس نماینده گان به روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود.

انتخابات ۹۷

تهیه مصوبه در مجلس برای تعیین تنخواه به اعضای شوراهای ولسوالی‌ها

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تا کنون ۳۷۳۱تن که ۳۴۶۰ شان مردان و ۲۷۱تن زنان استند، خود شان را برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نامزد کرده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده‎‌گان، مصوبه‌یی را در بارۀ تعیین تنخواه به نماینده گان شورا های ولسوالی‌ها تهیه کرده اند و این طرح را به هیئت اداری این مجلس سپرده اند.

این نماینده‌‌گان، می‌گویند که بربنیاد این طرح، آن نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها که آموزگار و یا کارمند دولت استند، باید به کارهای شان ادامه بدهند و آن نماینده‌گانی که کار دولتی ندارند، باید تنخواه داشته باشند.

مهی الدین مهدی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «كساني كه معلم يا مأمور استند معاش‌هاي شان حفظ باشد و امتيازات براي شان داده شود و به وظيفه شان ادامه بدهند و آناني كه كار نمي كنند بايد براي شان معاش در نظر گرفته شود.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تا کنون ۳۷۳۱تن که ۳۴۶۰ شان مردان و ۲۷۱تن زنان استند، خود شان را برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نامزد کرده اند.

این کمیسیون، می‌افزاید که در شش ولایت هیچ زنی خودش را برای این انتخابات نامزد نکرده است و در برخی از ولایت‌های دیگر نیز شمار زنان و مردان بسیار اندک است.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «متأسفانه در شش ولايت مانند ننگرهار، كندهار، پكتيكا، پكتيا فراه هيچ كانديداي زن نداريم و اين قابل نگراني است.»

بسیاری‌ها نپرداختن تنخواه و برخی از امتیازات را برای این نماینده گان از علت های اصلی نامزد نشدن مردم برای انتخابات شورای ولسوالی‌ها می‌دانند.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، نداشتن تنخواه و امتیازات و روشن نبودن مسؤولیت‌های نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها را از علت‌هایی بی‌علاقگی مردم به این انتخابات می‌دانند و نگران برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها استند.

بربنیاد قانون شوراهای ولسوالی‌ها باید دو هزارو هشت صد نماینده داشته باشد.

قرار است انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها با انتخابات مجلس نماینده گان به روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود.

هم‌رسانی کنید