تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

باشنده‌گان غزنی: دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت باز شود

شماری از باشنده‎گان و اعضای جامعۀ مدنی ولایت غزنی، ادعا دارند که حکومت و مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، برای برگزاری یک انتخابات شفاف در این ولایت اراده ندارند.

آنان، روز یک‌شنبه (۳سرطان) در یک نشست اعتراض‌آمیز در شهرکابل، این موضوع را بیان کردند.

به گفتۀ آنان، با آن‌که مدت زیادی از بسته شدن دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات و نیز برخی از مرکزها در این ولایت می‌گذرد، اما تاکنون حکومت مرکزی برای حل این معضل هیچ‌کاری انجام نداده است.

هادی عالمی، یکی از این معترضان در این باره گفت: «بسته بودن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی، یک موضوع جدی است و حکومت و جامعۀ جهانی باید این معضل را خاتمه بدهند.»

این در حالی است که نزدیک به یک ماه پیش، شماری از باشنده‌گان غزنی از بهر حوزه‌یی شدن انتخابات در این ولایت، دروازۀ دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات را بستند، اما برخی دیگر در اعتراض به این کار دست به تظاهرات زدند و مخالفت شان را با حوزه‌یی شدن انتخابات اعلام کردند.

شرکت کننده‌گان نشست اعتراض آمیز روز یک‌شنبه با مخالفت از حوزه‌یی شدن انتخابات، تأکید کردند که در کنار ناامنی‌ها نرسیدن مواد انتخاباتی به برخی از مرکزهای انتخاباتی از مشکلات دیگر باشنده‌گان غزنی به شمار می‌روند.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که برای حل مشکلات در غزنی، نشستی مشترک نهادهای مسؤول به زودی برگزار خواهد شد.

حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «فردا نشستی در کمیسیون انتخابات به همین رابطه برگزار خواهد شد و در این باره طرحی و کارشیوۀ پیشنهاد شود که به معضل غزنی را نقطۀ پایان بگذاریم.»

انتخابات ۹۷

باشنده‌گان غزنی: دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت باز شود

نزدیک به یک ماه پیش، شماری از باشنده‌گان غزنی از بهر حوزه‌یی شدن انتخابات در این ولایت، دروازۀ دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات را بستند.

Thumbnail

شماری از باشنده‎گان و اعضای جامعۀ مدنی ولایت غزنی، ادعا دارند که حکومت و مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، برای برگزاری یک انتخابات شفاف در این ولایت اراده ندارند.

آنان، روز یک‌شنبه (۳سرطان) در یک نشست اعتراض‌آمیز در شهرکابل، این موضوع را بیان کردند.

به گفتۀ آنان، با آن‌که مدت زیادی از بسته شدن دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات و نیز برخی از مرکزها در این ولایت می‌گذرد، اما تاکنون حکومت مرکزی برای حل این معضل هیچ‌کاری انجام نداده است.

هادی عالمی، یکی از این معترضان در این باره گفت: «بسته بودن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی، یک موضوع جدی است و حکومت و جامعۀ جهانی باید این معضل را خاتمه بدهند.»

این در حالی است که نزدیک به یک ماه پیش، شماری از باشنده‌گان غزنی از بهر حوزه‌یی شدن انتخابات در این ولایت، دروازۀ دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات را بستند، اما برخی دیگر در اعتراض به این کار دست به تظاهرات زدند و مخالفت شان را با حوزه‌یی شدن انتخابات اعلام کردند.

شرکت کننده‌گان نشست اعتراض آمیز روز یک‌شنبه با مخالفت از حوزه‌یی شدن انتخابات، تأکید کردند که در کنار ناامنی‌ها نرسیدن مواد انتخاباتی به برخی از مرکزهای انتخاباتی از مشکلات دیگر باشنده‌گان غزنی به شمار می‌روند.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که برای حل مشکلات در غزنی، نشستی مشترک نهادهای مسؤول به زودی برگزار خواهد شد.

حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «فردا نشستی در کمیسیون انتخابات به همین رابطه برگزار خواهد شد و در این باره طرحی و کارشیوۀ پیشنهاد شود که به معضل غزنی را نقطۀ پایان بگذاریم.»

هم‌رسانی کنید