تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: تمدید روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در ۱۱۱ مرکز

روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در ۱۱۱ مرکزثبت نام‌های رأی دهنده‌گان برای پنج روز دیگر تمدید شد.

کمیسیون مستقل انتخابات علت تمدید ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان را در این مرکزها، دیر رسیدن مواد به این مرکزها می‌داند.

از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نزدیک به نه میلیون تن از شهروندان کشور خود شان را برای اشتراک در انتخابات، ثبت نام کرده‌اند.

در این بخش برنامه گرداننده صدف امیری گفت‌وگویی را با محمد رفیع رفیق صدیقی، رییس کمیتۀ رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی دیدبان نی و عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان، انجام داده‌است.

انتخابات

انتخابات ۹۷: تمدید روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در ۱۱۱ مرکز

روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در ۱۱۱ مرکزثبت نام‌های رأی دهنده‌گان برای پنج روز دیگر تمدید شد.

کمیسیون مستقل انتخابات علت تمدید ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان را در این مرکزها، دیر رسیدن مواد به این مرکزها می‌داند.

از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نزدیک به نه میلیون تن از شهروندان کشور خود شان را برای اشتراک در انتخابات، ثبت نام کرده‌اند.

در این بخش برنامه گرداننده صدف امیری گفت‌وگویی را با محمد رفیع رفیق صدیقی، رییس کمیتۀ رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی دیدبان نی و عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews