تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: دومین چهارشنبه سیاه

حمله‌های شام چهار شنبه در یک باشگاه ورزشی در دشت برچی کابل دومین چهار شنبه سیاه را برای باشنده‌گان این بخش و خبرنگاران رقم زد.

در این حمله بیست و شش غیرنظامی جان باختند و در حدود نود تن دیگر زخم برداشته اند.

صمیم فرامرز خبرنگار طلوع نیوز و رامز احمدی تصویربردار طلوع نیوز نیز در میان جان باخته‌گان این رویداد است.

صمیم فرامرز و رامز احمدی که برای پوشش حمله انتحاری در باشگاه ورزشی میوند رفته بودند، در انفجار دوم که برخاسته از یک موتر از مواد منفجره بود، جان باختند.

این موتر در حدود یک ساعت در نزدیک محل رویداد نخست ایستاده بود، باشنده گان محل می گویند که نیروهای امنیتی نتوانستند این موتر را شناسایی کنند، باشنده گان محل می افزایند که پولیس نه در پیش از رویداد و نه پس از رویداد تدابیر دارد، از همین رو شمار حمله ها و تلفات افزایش یافته است.

امروز خانواده های قربانیان پیکرهای عزیزان شان را به خاک سپردند و در سوگ شان نشستند.

در همین حال نهادهای پشتیبان رسانه ها در هنگام مراسم خاک سپاری صمیم فرامرز حکومت را در تامین امنیت خبرنگاران ناکام میدانند.

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود 
ظاهر قدیر، عضو مجلس نماینده‌گان

فراخبر

فراخبر: دومین چهارشنبه سیاه

حمله‌های شام چهار شنبه در یک باشگاه ورزشی در دشت برچی کابل دومین چهار شنبه سیاه را برای باشنده‌گان این بخش و خبرنگاران رقم زد.

در این حمله بیست و شش غیرنظامی جان باختند و در حدود نود تن دیگر زخم برداشته اند.

صمیم فرامرز خبرنگار طلوع نیوز و رامز احمدی تصویربردار طلوع نیوز نیز در میان جان باخته‌گان این رویداد است.

صمیم فرامرز و رامز احمدی که برای پوشش حمله انتحاری در باشگاه ورزشی میوند رفته بودند، در انفجار دوم که برخاسته از یک موتر از مواد منفجره بود، جان باختند.

این موتر در حدود یک ساعت در نزدیک محل رویداد نخست ایستاده بود، باشنده گان محل می گویند که نیروهای امنیتی نتوانستند این موتر را شناسایی کنند، باشنده گان محل می افزایند که پولیس نه در پیش از رویداد و نه پس از رویداد تدابیر دارد، از همین رو شمار حمله ها و تلفات افزایش یافته است.

امروز خانواده های قربانیان پیکرهای عزیزان شان را به خاک سپردند و در سوگ شان نشستند.

در همین حال نهادهای پشتیبان رسانه ها در هنگام مراسم خاک سپاری صمیم فرامرز حکومت را در تامین امنیت خبرنگاران ناکام میدانند.

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود 
ظاهر قدیر، عضو مجلس نماینده‌گان

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews