تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه ورز: کاهش کمک‌های مالی امریکا به پاکستان

ایالات متحده امریکا کمک‌هایش را به پاکستان ازبهر آن چه که  اقدام نکردن دربرابر شبکأ حقانی ولشکر طیبیه می‌گوید، به پایین ترین حد رسانید.

کانگرس ایالات متحده لایحه مجوز دفاع ملی این کشور را که ارزش آن به بیش از هفت صدوشانزده میلیون دالر می رسد تصویب کرد.

دراین لایحه کمک مالی به پاکستان تنها یکصدوپنجاه میلیارد دالر درنظرگرفته شده است درحالی که پس ازآغاز جنگ با هراس افگنی درافغانستان درسال ۲۰۰۱  کمک های مالی واشنگتن به اسلام آباد، ازهفت صدوپنجاه میلیون دالر درسال آغاز شدند وتا به یک میلیارد دالر رسیدند.

ایالات متحده می گوید که با فشارهای مالی می خواهد پاکستان را به اقدامات عملی برضد شبکه حقانی به انجام حمله های مرگبار درافغانستان متهم است،  بکشاند.
اما پاکستان ازپشتیبانی شبکه حقانی انکار می کند.

در این برنامه، گرداننده مرضیه حفیظی این موضوع را با بشیر صافی، آگاه سیاسی بحث کرده است. 

نیمه روز

نیمه ورز: کاهش کمک‌های مالی امریکا به پاکستان

ایالات متحده امریکا کمک‌هایش را به پاکستان ازبهر آن چه که  اقدام نکردن دربرابر شبکأ حقانی ولشکر طیبیه می‌گوید، به پایین ترین حد رسانید.

کانگرس ایالات متحده لایحه مجوز دفاع ملی این کشور را که ارزش آن به بیش از هفت صدوشانزده میلیون دالر می رسد تصویب کرد.

دراین لایحه کمک مالی به پاکستان تنها یکصدوپنجاه میلیارد دالر درنظرگرفته شده است درحالی که پس ازآغاز جنگ با هراس افگنی درافغانستان درسال ۲۰۰۱  کمک های مالی واشنگتن به اسلام آباد، ازهفت صدوپنجاه میلیون دالر درسال آغاز شدند وتا به یک میلیارد دالر رسیدند.

ایالات متحده می گوید که با فشارهای مالی می خواهد پاکستان را به اقدامات عملی برضد شبکه حقانی به انجام حمله های مرگبار درافغانستان متهم است،  بکشاند.
اما پاکستان ازپشتیبانی شبکه حقانی انکار می کند.

در این برنامه، گرداننده مرضیه حفیظی این موضوع را با بشیر صافی، آگاه سیاسی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews