تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رییس‌جمهور: یک سوم نفوس کشور شبانه گرسنه می‌خوابند

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که هم اکنون رشد اقتصادی افغانستان سه درصد است و تداوم این وضعیت به معنای افزایش فقر در کشور می‌باشد.

به گفتۀ آقای غنی، افغانستان نیاز دارد تا حداقل به نُه درصد رشد اقتصادی برسد تا از میزان فقر در کشور جلوگیری شود.

رییس‌جمهور غنی که پس از چاشت روز پنج‌شنبه (۱۸ اسد) در پایان «نشست ملی تدارکات عامه» در ارگ ریاست‌جمهوری سخن می‌زد، گفت که یک برسه نفوس کشور شبانه با شگم گرسنه می‌خوابند.

نشست ملی تدارکات عامه از بهر بررسی کارکردهای حکومت در بخش تدارکات و برنامه‌های آینده برای آوردن اصلاحات بیشتر، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت بیشتر در روندهای تدارکاتی برگزار شد.

رییس‌جمهور می‌گوید که هم اکنون نقشۀ راه در بخش تدارکات ایجاد شده است و نیز تجربه ادارۀ تدارکات، موفق بوده است. به گفتۀ او تمامی تصامیم در این اداره شفاف است و قراردادها به تفصیل خوانده و بررسی می‌شوند: «چهار سال قبل ادارۀ تدارکات ملی را ایجاد کردیم. بی باوری مطلق در مورد این اداره از تجربۀ فساد گسترده، وجود داشت. اما اداره تدارکات ملی ثابت ساخت که شفاف ترین و موفق ترین اداره است.»

وی در این نشست افزود که در قراردادهای تدارکات ملی به تولیدات داخلی ترجیح داده می‌شود و برخلاف گذشته‌ها، کالاها مستقیمأ از تولید کننده‌گان خریداری می‎‌شوند – روندی که به گفتۀ آقای غنی به موجب آن، تاکنون نزده شرکت تولیدی در کشور سرپا شده اند.

در همین حال، رییس اجراییه نیز در این نشست گفت اصلاحاتی که در نزدیک به چهار سال پسین در روندهای تدارکاتی پروژه‌ها به میان آمده‌اند، از یک سو باعث شفافیت بیشتر و جلوگیری از ضیاع منابع در پروژه های شده اند و از سوی دیگر زمینه را برای سهم گیری بیشتر بخشش خصوصی و تقویت تولیدات داخلی فراهم ساخته اند.

عبدالله عبدالله افزود که برای شتاب بخشیدن به طی مراحل روندهای تدارکات پروژه‌ها نیاز است که همکاری میان ادارۀ تدارکات ملی و بخش‌های تدارکاتی وزارت خانه و دیگر نهاد‌های دولتی بیشتر شوند.

افغانستان

رییس‌جمهور: یک سوم نفوس کشور شبانه گرسنه می‌خوابند

نشست ملی تدارکات عامه از بهر بررسی کارکردهای حکومت در بخش تدارکات و برنامه‌های آینده برای آوردن اصلاحات بیشتر، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت بیشتر در روندهای تدارکاتی برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که هم اکنون رشد اقتصادی افغانستان سه درصد است و تداوم این وضعیت به معنای افزایش فقر در کشور می‌باشد.

به گفتۀ آقای غنی، افغانستان نیاز دارد تا حداقل به نُه درصد رشد اقتصادی برسد تا از میزان فقر در کشور جلوگیری شود.

رییس‌جمهور غنی که پس از چاشت روز پنج‌شنبه (۱۸ اسد) در پایان «نشست ملی تدارکات عامه» در ارگ ریاست‌جمهوری سخن می‌زد، گفت که یک برسه نفوس کشور شبانه با شگم گرسنه می‌خوابند.

نشست ملی تدارکات عامه از بهر بررسی کارکردهای حکومت در بخش تدارکات و برنامه‌های آینده برای آوردن اصلاحات بیشتر، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت بیشتر در روندهای تدارکاتی برگزار شد.

رییس‌جمهور می‌گوید که هم اکنون نقشۀ راه در بخش تدارکات ایجاد شده است و نیز تجربه ادارۀ تدارکات، موفق بوده است. به گفتۀ او تمامی تصامیم در این اداره شفاف است و قراردادها به تفصیل خوانده و بررسی می‌شوند: «چهار سال قبل ادارۀ تدارکات ملی را ایجاد کردیم. بی باوری مطلق در مورد این اداره از تجربۀ فساد گسترده، وجود داشت. اما اداره تدارکات ملی ثابت ساخت که شفاف ترین و موفق ترین اداره است.»

وی در این نشست افزود که در قراردادهای تدارکات ملی به تولیدات داخلی ترجیح داده می‌شود و برخلاف گذشته‌ها، کالاها مستقیمأ از تولید کننده‌گان خریداری می‎‌شوند – روندی که به گفتۀ آقای غنی به موجب آن، تاکنون نزده شرکت تولیدی در کشور سرپا شده اند.

در همین حال، رییس اجراییه نیز در این نشست گفت اصلاحاتی که در نزدیک به چهار سال پسین در روندهای تدارکاتی پروژه‌ها به میان آمده‌اند، از یک سو باعث شفافیت بیشتر و جلوگیری از ضیاع منابع در پروژه های شده اند و از سوی دیگر زمینه را برای سهم گیری بیشتر بخشش خصوصی و تقویت تولیدات داخلی فراهم ساخته اند.

عبدالله عبدالله افزود که برای شتاب بخشیدن به طی مراحل روندهای تدارکات پروژه‌ها نیاز است که همکاری میان ادارۀ تدارکات ملی و بخش‌های تدارکاتی وزارت خانه و دیگر نهاد‌های دولتی بیشتر شوند.

هم‌رسانی کنید