تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کاهش واردات از راه ایران پس از وضع تحریم‌های امریکا بر این کشور

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید که با وضع تحریم‌های امریکا بر ایران واردات کالاها از راه ایران به افغانستان کاهش یافته است.

مسؤولان این اتاق، می‌گویند که دوماه پیش بازرگانان افغان تلاش داشتند تا صادرات و واردات شان را از راه‌های ایران بیشتر سازند، اما با وضع تحریم‌ها بر ایران دیده می‌شود که مشکلات ایران با کشورهای دیگر روزافزون است و این‌کار روند واردات و صادرات را از راه ایران کاهش داده است.

میرزمان پوپل، رییس توسعۀ صادرات اتاق تجارت و صنایع گفت: «بازرگانان مان از این می‌ترسند که هرگاه کالاها را از راه بندرچابهار به چین و یا کشورهای اروپایی صادر کنند، مبادا در انتقالات پول آن با مشکلاتی روبه رو شوند. هرچند هنوز رسمأ گفته نشده است که کدام تعزیرات روابط ترانزیتی ما را متأثر خواهد ساخت اما بازرگانان نگران استند و این موضوع باید روشن شود.»

به گفتۀ مسؤولان این اتاق با وضع تحریم‌های جدید بر ایران احتمال دارد روند انتقال پول و روابط بانکی این کشور با جهان نیز قطع شوند. به همین علت بازرگانان در معاملات شان با ایران احتیاط می‌کنند.

در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی و بانکداری، می‌گویند که درحال حاضر امریکا معاملات پولی و بازرگانی ایران را با جهان، زیرنظر دارد و به همین علت بازرگانان از مشکلات احتمالی در این بخش در هراس استند.

سیدمسعود، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «تمامی شرکت‌هایی که از طریق ایران حرکت می‌کنند مورد پیگرد قرار می‌گیرند و شاید جریمه شوند. هیچ کشوری و هیچ شرکتی علاقمندی ندارند که از طریق ایران به ایران عایدی خلق کنند و در حقیقت خود را در مقابل امریکا قرار بدهند.»    

در پی وضع تحریم‌ها بر ایران و نگرانی‌های بازرگان کشور، اتاق تجارت و صنایع از حکومت می‌خواهد که هرچه زودتر زمینۀ بهره برداری راه لاجورد را که مناسب ترین راه برای داد و ستدهای کشور با ترکیه و اروپا است، فراهم سازد.

قرار است تا ماه دیگر تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران بگونۀ کامل اجرا شوند و این رویداد نگرانی‌های بازرگانان کشور را که از راه ایران واردات وصادرات می‌کنند افزایش داده است.

بازرگانی

کاهش واردات از راه ایران پس از وضع تحریم‌های امریکا بر این کشور

به گفتۀ مسؤولان این اتاق با وضع تحریم‌های جدید بر ایران احتمال دارد روند انتقال پول و روابط بانکی این کشور با جهان نیز قطع شوند. به همین علت بازرگانان در معاملات شان با ایران احتیاط می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید که با وضع تحریم‌های امریکا بر ایران واردات کالاها از راه ایران به افغانستان کاهش یافته است.

مسؤولان این اتاق، می‌گویند که دوماه پیش بازرگانان افغان تلاش داشتند تا صادرات و واردات شان را از راه‌های ایران بیشتر سازند، اما با وضع تحریم‌ها بر ایران دیده می‌شود که مشکلات ایران با کشورهای دیگر روزافزون است و این‌کار روند واردات و صادرات را از راه ایران کاهش داده است.

میرزمان پوپل، رییس توسعۀ صادرات اتاق تجارت و صنایع گفت: «بازرگانان مان از این می‌ترسند که هرگاه کالاها را از راه بندرچابهار به چین و یا کشورهای اروپایی صادر کنند، مبادا در انتقالات پول آن با مشکلاتی روبه رو شوند. هرچند هنوز رسمأ گفته نشده است که کدام تعزیرات روابط ترانزیتی ما را متأثر خواهد ساخت اما بازرگانان نگران استند و این موضوع باید روشن شود.»

به گفتۀ مسؤولان این اتاق با وضع تحریم‌های جدید بر ایران احتمال دارد روند انتقال پول و روابط بانکی این کشور با جهان نیز قطع شوند. به همین علت بازرگانان در معاملات شان با ایران احتیاط می‌کنند.

در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی و بانکداری، می‌گویند که درحال حاضر امریکا معاملات پولی و بازرگانی ایران را با جهان، زیرنظر دارد و به همین علت بازرگانان از مشکلات احتمالی در این بخش در هراس استند.

سیدمسعود، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «تمامی شرکت‌هایی که از طریق ایران حرکت می‌کنند مورد پیگرد قرار می‌گیرند و شاید جریمه شوند. هیچ کشوری و هیچ شرکتی علاقمندی ندارند که از طریق ایران به ایران عایدی خلق کنند و در حقیقت خود را در مقابل امریکا قرار بدهند.»    

در پی وضع تحریم‌ها بر ایران و نگرانی‌های بازرگان کشور، اتاق تجارت و صنایع از حکومت می‌خواهد که هرچه زودتر زمینۀ بهره برداری راه لاجورد را که مناسب ترین راه برای داد و ستدهای کشور با ترکیه و اروپا است، فراهم سازد.

قرار است تا ماه دیگر تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران بگونۀ کامل اجرا شوند و این رویداد نگرانی‌های بازرگانان کشور را که از راه ایران واردات وصادرات می‌کنند افزایش داده است.

هم‌رسانی کنید