تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

بازاریابی انترنتی؛ سه جوان نرم افزار «زود زود» را ساخته اند

این نرم افزار که ساختۀ سه جوان در کابل است، قابلیت آن را دارد که مشتریان توسط آن کالا و یا غذای مورد ضرورت شان را انتخاب کنند و در زمان کم به دست بیاورند.

یک شرکت کوچک بازرگانی، با بکارگیری از یک نرم افزار جدید «زود زود» برای فروشگاه ها و رستورانت ها در پایتخت، بازاریابی می کند.

مسؤولان این شرکت کوچک انتقالاتی، می گویند که با بکارگیری از این نرم افزار، آنان کالاهای مورد نیاز مشتریان را تا درِ منزل و دفترهای آنان می رسانند.

سه جوان آموزش دیده در بخش فن ‌آوری اطلاعاتی، مبتکر این کار اند.

این نرم افزار که در تیلفون های همراه نصب می شود، اکنون تا ۳۰ رستورانت و فروشگاهای بزرگ در کابل را زیر پوشش گرفته است.

اسرارکریم زی، یکی از طراحان این نرم افزار می گویدک: «می توانیم که نرم افزار زود زود را دانلود کنیم و با استفاده از آن می توان در مدت نیم ساعت، کالای فرمایش داده شده را به مشتری برسانیم.»

هزینۀ انتقال کالا در هر کیلومتر بیست افغانی است.

مسؤولان این شرکت می گویند که اگر حمایت شوند، در سال های آینده زمینه کار را برای افرادی بیشتری فراهم خواهند کرد.

عصمت ایوب، مسؤول عملیاتی شرکت زود زود در این باره اظهار داشت: «از دو سال بدینسو کار کردیم و بعد از کار طولانی موفق شدیم این نرم افزار را بسازیم. هدف ما این است که کار مردم آسان شود و خدمت کنیم.»

از سویی هم، شماری از مسؤولان رستورانت ها از ایجاد این نرم افزار خرسند اند و می گویند که روزانه ده ها درخواست برای غذا را از طریق این نرم افزار دریافت می کنند.

محمد رحیم، مسؤول یکی از فروشگاه ها در کابل گفت: «پیش از این ما نمی توانستیم که برای بسیاری از مشتری های مان کالا روان کنیم، اما با استفاده از این نرم افزار اکنون کارهای ما بسیار آسان شده است.»

هرچند بازاریابی با بکارگیری از نرم افزار زود زود، از شیوه های جدید خرید و فروش در کشور است، اما مسؤولان شرکت زود زود می گویند که در زمان کم توانسته اند در کار شان موفق باشند.

دانش و فناوری

بازاریابی انترنتی؛ سه جوان نرم افزار «زود زود» را ساخته اند

این نرم افزار که ساختۀ سه جوان در کابل است، قابلیت آن را دارد که مشتریان توسط آن کالا و یا غذای مورد ضرورت شان را انتخاب کنند و در زمان کم به دست بیاورند.

تصویر بندانگشتی

یک شرکت کوچک بازرگانی، با بکارگیری از یک نرم افزار جدید «زود زود» برای فروشگاه ها و رستورانت ها در پایتخت، بازاریابی می کند.

مسؤولان این شرکت کوچک انتقالاتی، می گویند که با بکارگیری از این نرم افزار، آنان کالاهای مورد نیاز مشتریان را تا درِ منزل و دفترهای آنان می رسانند.

سه جوان آموزش دیده در بخش فن ‌آوری اطلاعاتی، مبتکر این کار اند.

این نرم افزار که در تیلفون های همراه نصب می شود، اکنون تا ۳۰ رستورانت و فروشگاهای بزرگ در کابل را زیر پوشش گرفته است.

اسرارکریم زی، یکی از طراحان این نرم افزار می گویدک: «می توانیم که نرم افزار زود زود را دانلود کنیم و با استفاده از آن می توان در مدت نیم ساعت، کالای فرمایش داده شده را به مشتری برسانیم.»

هزینۀ انتقال کالا در هر کیلومتر بیست افغانی است.

مسؤولان این شرکت می گویند که اگر حمایت شوند، در سال های آینده زمینه کار را برای افرادی بیشتری فراهم خواهند کرد.

عصمت ایوب، مسؤول عملیاتی شرکت زود زود در این باره اظهار داشت: «از دو سال بدینسو کار کردیم و بعد از کار طولانی موفق شدیم این نرم افزار را بسازیم. هدف ما این است که کار مردم آسان شود و خدمت کنیم.»

از سویی هم، شماری از مسؤولان رستورانت ها از ایجاد این نرم افزار خرسند اند و می گویند که روزانه ده ها درخواست برای غذا را از طریق این نرم افزار دریافت می کنند.

محمد رحیم، مسؤول یکی از فروشگاه ها در کابل گفت: «پیش از این ما نمی توانستیم که برای بسیاری از مشتری های مان کالا روان کنیم، اما با استفاده از این نرم افزار اکنون کارهای ما بسیار آسان شده است.»

هرچند بازاریابی با بکارگیری از نرم افزار زود زود، از شیوه های جدید خرید و فروش در کشور است، اما مسؤولان شرکت زود زود می گویند که در زمان کم توانسته اند در کار شان موفق باشند.

هم‌رسانی کنید