تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

بانوان بسکتبال باچوکی ارابه‎دار کشور فاتح رقابت‎‎های آسیا شدند

رقابت‌های بسکتبال با چوکی ارابه‎دار قهرمانی آسیا با حضور هفت کشور و با میزبانی اندونیز برگزارشده بودند.

 تیم ملی بسکتبال بانوان باچوکی ارابه‎دار در مسابقات تورنمنت بین المللی بسکتبال با چوکی ارابه‎دار، فاتح رقابت‌های قهرمانی آسیا شد.
 
ملی پوشان بسکتبال کشور در فرجامین دیدار رقابت‌های قهرمانی آسیا، ۶۵ بر۲۵ تایلند را شکست دادند و بربام بلند بسکتبال باچوکی ارابه‎دار آسیا ایستادند.
 
به این ترتیب بانوان بسکتبال باز کشور با چهار پیروزی پی در پی در برابر تایلند، هند، اندونیز و بازهم تایلند برسکوی قهرمانی ایستادند.
 
این رقابت‎ها از تاریخ سوم ماه اسد در جزیزۀ  مالی اندونیزیا آغاز شده بود.

ورزش

بانوان بسکتبال باچوکی ارابه‎دار کشور فاتح رقابت‎‎های آسیا شدند

رقابت‌های بسکتبال با چوکی ارابه‎دار قهرمانی آسیا با حضور هفت کشور و با میزبانی اندونیز برگزارشده بودند.

Thumbnail

 تیم ملی بسکتبال بانوان باچوکی ارابه‎دار در مسابقات تورنمنت بین المللی بسکتبال با چوکی ارابه‎دار، فاتح رقابت‌های قهرمانی آسیا شد.
 
ملی پوشان بسکتبال کشور در فرجامین دیدار رقابت‌های قهرمانی آسیا، ۶۵ بر۲۵ تایلند را شکست دادند و بربام بلند بسکتبال باچوکی ارابه‎دار آسیا ایستادند.
 
به این ترتیب بانوان بسکتبال باز کشور با چهار پیروزی پی در پی در برابر تایلند، هند، اندونیز و بازهم تایلند برسکوی قهرمانی ایستادند.
 
این رقابت‎ها از تاریخ سوم ماه اسد در جزیزۀ  مالی اندونیزیا آغاز شده بود.

هم‌رسانی کنید