تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

برگزاری هشتمین دور رقابت‎های اسکی در بامیان

در این رقابت ها، مجتبی از بامیان در جایگاه نخست، تاکیون از انگلستان در جایگاه دوم و مهدی حسینی از بامیان در جایگاه سوم قرار گرفتند.

هشتمین دور رقابت های سالانۀ اسکی با حضور ۸۰ ورزشکار دختر و پسر، در ولایت بامیان برگزار شد.

مسؤولان کمیتۀ ملی المپیک، می گویند که این رقابت ها به منظور پیشرفت ورزش اسکی در بامیان برگزار شده بود.

منورشاه شهزاد، سخن گوی کمیتۀ ملی المپیک می گوید که در این رقابت ها، شماری از ورزشکاران خارجی نیز حضور یافته بودند.

در این رقابت ها، مجتبی از بامیان در جایگاه نخست، تاکیون از انگلستان در جایگاه دوم و مهدی حسینی از بامیان در جایگاه سوم قرار گرفتند.

به گفته وی، فاطمه نظری جایگاه نخست را در میان بانوان از آن خود کرد.

این در حالی است که هفتۀ گذشته نخستین جشنوارۀ ورزشی و ورزش های زمستانی در بامیان برگزار شد.

این این جشنواره، در حدود ۲۰۰ ورزشکار در رشته های اسکی، کُرلینگ، اسنوبرد و اسکیتنگ فیگور، شرکت کرده بودند.

ورزش

برگزاری هشتمین دور رقابت‎های اسکی در بامیان

در این رقابت ها، مجتبی از بامیان در جایگاه نخست، تاکیون از انگلستان در جایگاه دوم و مهدی حسینی از بامیان در جایگاه سوم قرار گرفتند.

تصویر بندانگشتی

هشتمین دور رقابت های سالانۀ اسکی با حضور ۸۰ ورزشکار دختر و پسر، در ولایت بامیان برگزار شد.

مسؤولان کمیتۀ ملی المپیک، می گویند که این رقابت ها به منظور پیشرفت ورزش اسکی در بامیان برگزار شده بود.

منورشاه شهزاد، سخن گوی کمیتۀ ملی المپیک می گوید که در این رقابت ها، شماری از ورزشکاران خارجی نیز حضور یافته بودند.

در این رقابت ها، مجتبی از بامیان در جایگاه نخست، تاکیون از انگلستان در جایگاه دوم و مهدی حسینی از بامیان در جایگاه سوم قرار گرفتند.

به گفته وی، فاطمه نظری جایگاه نخست را در میان بانوان از آن خود کرد.

این در حالی است که هفتۀ گذشته نخستین جشنوارۀ ورزشی و ورزش های زمستانی در بامیان برگزار شد.

این این جشنواره، در حدود ۲۰۰ ورزشکار در رشته های اسکی، کُرلینگ، اسنوبرد و اسکیتنگ فیگور، شرکت کرده بودند.

هم‌رسانی کنید