تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

تیم کرکت پاکستان فاتح رقابت‎های لیگ قهرمان کرکت جهان شد

در پایان فرجامین این رقابت‎ها، فاخر زمان، لقب بهترین بازیکن میدان شد و حسن بازیکن تیم پاکستان نیز لقب بهترین بازیکن این رقابت‎ها را به دست آورد.

در فرجامین دیدار رقابت‎های لیگ برتر قهرمان جهان، ملی پوشان کرکت پاکستان توانستند با تفاوت ۱۸۰ دوش، تیم ملی کرکت هند را شکست بدهند.

در این دیدار، نخست بازی را در بخش بیتنگ، ملی پوشان کرکت پاکستان آغاز کردند و در۵۰ آوری بازی، با از دست دادن چهار بازیکن، توانست ۳۸۸ دوش را انجام دهد.

در بخش بیتنگ برای تیم ملی کرکت پاکستان، فاخر زمان خوب درخشید و توانست ۱۱۲ دوش را به سود تیم خود انجام دهد؛ در مقابل در بخش بالینگ برای تیم ملی کرکت هند، بونشور کمار خوب درخشید و توانست در مقابل کمترین دوش یک بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

در بخش دوم، ملی پوشان کرکت هند، بازی را در بخش بیتنگ بد آغاز کردند و نتوانست هدف داده شدۀ تیم ملی کرکت پاکستان را برآورده سازد و بازی را با تفاوت ۱۸۰ دوش به تیم ملی کرکت پاکستان واگذار کرد و ملی پوشان کرکت پاکستان فاتح رقابت های لیگ قهرمان کرکت جهان شدند.

در بخش بیتنگ، برای تیم ملی کرکت هند هنریک پاندیا، خوب درخشید و توانست ۷۸ دوش را به سود تیم خود انجام دهد در مقابل در بخش بالینگ، برای تیم کرکت پاکستان محمد امیر، خوب درخشید و توانست ۳ بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

در پایان فرجامین دیدار رقابت‎های لیگ قهرمانان کرکت، فاخر زمان لقب بهترین بازیکن میدان را گرفت و حسن نیز از تیم پاکستان، لقب بهترین بازیکن این رقابت‎ها را به دست آورد.

ورزش

تیم کرکت پاکستان فاتح رقابت‎های لیگ قهرمان کرکت جهان شد

در پایان فرجامین این رقابت‎ها، فاخر زمان، لقب بهترین بازیکن میدان شد و حسن بازیکن تیم پاکستان نیز لقب بهترین بازیکن این رقابت‎ها را به دست آورد.

Thumbnail

در فرجامین دیدار رقابت‎های لیگ برتر قهرمان جهان، ملی پوشان کرکت پاکستان توانستند با تفاوت ۱۸۰ دوش، تیم ملی کرکت هند را شکست بدهند.

در این دیدار، نخست بازی را در بخش بیتنگ، ملی پوشان کرکت پاکستان آغاز کردند و در۵۰ آوری بازی، با از دست دادن چهار بازیکن، توانست ۳۸۸ دوش را انجام دهد.

در بخش بیتنگ برای تیم ملی کرکت پاکستان، فاخر زمان خوب درخشید و توانست ۱۱۲ دوش را به سود تیم خود انجام دهد؛ در مقابل در بخش بالینگ برای تیم ملی کرکت هند، بونشور کمار خوب درخشید و توانست در مقابل کمترین دوش یک بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

در بخش دوم، ملی پوشان کرکت هند، بازی را در بخش بیتنگ بد آغاز کردند و نتوانست هدف داده شدۀ تیم ملی کرکت پاکستان را برآورده سازد و بازی را با تفاوت ۱۸۰ دوش به تیم ملی کرکت پاکستان واگذار کرد و ملی پوشان کرکت پاکستان فاتح رقابت های لیگ قهرمان کرکت جهان شدند.

در بخش بیتنگ، برای تیم ملی کرکت هند هنریک پاندیا، خوب درخشید و توانست ۷۸ دوش را به سود تیم خود انجام دهد در مقابل در بخش بالینگ، برای تیم کرکت پاکستان محمد امیر، خوب درخشید و توانست ۳ بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

در پایان فرجامین دیدار رقابت‎های لیگ قهرمانان کرکت، فاخر زمان لقب بهترین بازیکن میدان را گرفت و حسن نیز از تیم پاکستان، لقب بهترین بازیکن این رقابت‎ها را به دست آورد.

هم‌رسانی کنید