تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

درخشش راشد خان در تیم آدلاید «استرای‎‌کرز» آسترالیا

در تازه ترین مورد، راشد توانست دو بازیکن تیم کرکت «بریزبن هیت» را از میدان خارج سازد و تیمش را به پیروزی رساند.

راشد خان، بازی کن مشهور تیم ملی کرکت افغانستان، در ادامۀ دست آوردهایش در بخش توپ اندازی، هم چنان به درخشش اش در تیم آدلاید استرایکرز که درچارچوب لیگ «بیگ باش» آسترالیا برگزار می شود ادامه می دهد.
در تازه ترین مورد، راشد توانست دو بازیکن تیم کرکت «بریزبن هیت» را از میدان خارج سازد و تیمش را به پیروزی رساند.

این دیدارها که در آستانۀ سال نو ۲۰۱۸میلادی برگزار شده است، راشد توانست توپ اندازی برجسته یی را از خود به نمایش بگذارد. در این دیدار، بازی کنان تیم بریزبن هیت توانستند تنها ۹۱ دوش را در هفده آور (یک آور متشکل از شش توپ است)  بسازند. راشد خان هم اکنون در تیم آدلاید استرایکرز بازی می کند.

بعد از مسابقه ابتدایی، ترافیس هید، کاپیتان تیم آدلاید استرایکرز با اشاره به نقش راشد در تیم خود گفت که حضور راشد خان در این تیم یک امر ضروری است. او گفت که راشد یکی از بازیکنان کلیدی در بخش توپ اندازی است.

راشد خان، نخستین بازی کن افغان است که در لیگ بیگ باش آسترالیا بازی می کند.

ورزش

درخشش راشد خان در تیم آدلاید «استرای‎‌کرز» آسترالیا

در تازه ترین مورد، راشد توانست دو بازیکن تیم کرکت «بریزبن هیت» را از میدان خارج سازد و تیمش را به پیروزی رساند.

Thumbnail

راشد خان، بازی کن مشهور تیم ملی کرکت افغانستان، در ادامۀ دست آوردهایش در بخش توپ اندازی، هم چنان به درخشش اش در تیم آدلاید استرایکرز که درچارچوب لیگ «بیگ باش» آسترالیا برگزار می شود ادامه می دهد.
در تازه ترین مورد، راشد توانست دو بازیکن تیم کرکت «بریزبن هیت» را از میدان خارج سازد و تیمش را به پیروزی رساند.

این دیدارها که در آستانۀ سال نو ۲۰۱۸میلادی برگزار شده است، راشد توانست توپ اندازی برجسته یی را از خود به نمایش بگذارد. در این دیدار، بازی کنان تیم بریزبن هیت توانستند تنها ۹۱ دوش را در هفده آور (یک آور متشکل از شش توپ است)  بسازند. راشد خان هم اکنون در تیم آدلاید استرایکرز بازی می کند.

بعد از مسابقه ابتدایی، ترافیس هید، کاپیتان تیم آدلاید استرایکرز با اشاره به نقش راشد در تیم خود گفت که حضور راشد خان در این تیم یک امر ضروری است. او گفت که راشد یکی از بازیکنان کلیدی در بخش توپ اندازی است.

راشد خان، نخستین بازی کن افغان است که در لیگ بیگ باش آسترالیا بازی می کند.

هم‌رسانی کنید