تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

رقابت‌‏های گزینشی «انوکتوس گیمز» میان سربازان ارتش برگزار شد

رقابت‎های جهانی «انوکتوس گیمز» در شهر تورنتوی کانادا در هفتۀ اول ماه میزان برگزار می‌شود و در آن بیش از ۵۰۰ بازیکن از ۱۷ کشورجهان اشتراک می‌کنند.

هفتاد سرباز ارتش که در نبردها عضوی از بدنشان را از دست داده‎اند، روز شنبه در بازی‌های گزینشی برای رقابت‌های جهانی «انوکتوس گیمز» که در شهر تورنتوی کانادا برگزار می‌شود، در رشته‎های والیبال و وزن برداری رقابت کردند.

این رقابت‌ها در مرکز فرماندهی مأموریت پشتبانی‎ قاطع در کابل برگزار شدند.

ریاض که یک و نیم سال در ارتش سرباز بوده است، ده ماه پیش در ولایت هلمند معلول شد و اکنون وزن برداری می کند.

وی دراین باره افزود: «ما از دولت می‎خواهیم که زمینه‎ی بیشتر ورزش را برای ما فراهم کند؛ ما که از کشور دفاع کردیم، حالی کاری دیگری انجام داده نمی‎توانیم.» 

هزارگل شرکت کننده‎ی دیگر این رقابت‎ها است. وی که دو پایش را درجنگ‎های زابل از دست داده است، اکنون با امید زیاد در رقابت های والیبال شرکت کرده است و انتظاردارد که به رقابت های جهانی کانادا راه پیدا کند.

هزار گل می‎گوید: «ما که دست یا پا نداریم، دیگر بخش‎های بدن ما سالم استند و انتظار داریم که با شرکت در این رقابت‏ها، در رقابت‏های جهانی راه پیداکنیم.»   

فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع در آغاز این رقابت ها از کمک‎های درازمدت ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی با افغانستان اطمینان داد. وی هم‏چنان، این سربازان دارای معلولیت را قهرمانان افغانستان می‎داند.

جنرال جان نیکولسن دراین باره بیان داشت: «ما با نیروهای شما به گونه‏ی جدی کار می کنیم که هراس افگنی را شکست بدهیم. ما کار می کنیم تا با فساد مبارزه کنیم و برای کشور، مانند شما رهبر بسازیم؛ شما پشتیبانی حکومت و رییس‎جمهورتان و نیز پشتیبانی جامعه جهانی را دارید و ما یکجا برنده خواهیم بود.»

در همین حال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی در این مراسم، از قربانی‏های نیروهای امنیتی در کار تأمین امنیت ستایش می‎کند.

آقای بهرامی در ادامه گفت: «یکی از اولویت‏های ما این خواهد بود که به زنده‏گی شما و هم‎چنان به خانواده‎های کسانی که در راه دفاع از کشور جان‏های شان را از دست داده‏اند، توجه کنیم.» 

قرار است ازمیان شرکت کننده‎گان این رقابت‎ها، هفت تن برای شرکت در رقابت‎های تورنتوی کانادا برگزیده شوند.

ورزش

رقابت‌‏های گزینشی «انوکتوس گیمز» میان سربازان ارتش برگزار شد

رقابت‎های جهانی «انوکتوس گیمز» در شهر تورنتوی کانادا در هفتۀ اول ماه میزان برگزار می‌شود و در آن بیش از ۵۰۰ بازیکن از ۱۷ کشورجهان اشتراک می‌کنند.

Thumbnail

هفتاد سرباز ارتش که در نبردها عضوی از بدنشان را از دست داده‎اند، روز شنبه در بازی‌های گزینشی برای رقابت‌های جهانی «انوکتوس گیمز» که در شهر تورنتوی کانادا برگزار می‌شود، در رشته‎های والیبال و وزن برداری رقابت کردند.

این رقابت‌ها در مرکز فرماندهی مأموریت پشتبانی‎ قاطع در کابل برگزار شدند.

ریاض که یک و نیم سال در ارتش سرباز بوده است، ده ماه پیش در ولایت هلمند معلول شد و اکنون وزن برداری می کند.

وی دراین باره افزود: «ما از دولت می‎خواهیم که زمینه‎ی بیشتر ورزش را برای ما فراهم کند؛ ما که از کشور دفاع کردیم، حالی کاری دیگری انجام داده نمی‎توانیم.» 

هزارگل شرکت کننده‎ی دیگر این رقابت‎ها است. وی که دو پایش را درجنگ‎های زابل از دست داده است، اکنون با امید زیاد در رقابت های والیبال شرکت کرده است و انتظاردارد که به رقابت های جهانی کانادا راه پیدا کند.

هزار گل می‎گوید: «ما که دست یا پا نداریم، دیگر بخش‎های بدن ما سالم استند و انتظار داریم که با شرکت در این رقابت‏ها، در رقابت‏های جهانی راه پیداکنیم.»   

فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع در آغاز این رقابت ها از کمک‎های درازمدت ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی با افغانستان اطمینان داد. وی هم‏چنان، این سربازان دارای معلولیت را قهرمانان افغانستان می‎داند.

جنرال جان نیکولسن دراین باره بیان داشت: «ما با نیروهای شما به گونه‏ی جدی کار می کنیم که هراس افگنی را شکست بدهیم. ما کار می کنیم تا با فساد مبارزه کنیم و برای کشور، مانند شما رهبر بسازیم؛ شما پشتیبانی حکومت و رییس‎جمهورتان و نیز پشتیبانی جامعه جهانی را دارید و ما یکجا برنده خواهیم بود.»

در همین حال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی در این مراسم، از قربانی‏های نیروهای امنیتی در کار تأمین امنیت ستایش می‎کند.

آقای بهرامی در ادامه گفت: «یکی از اولویت‏های ما این خواهد بود که به زنده‏گی شما و هم‎چنان به خانواده‎های کسانی که در راه دفاع از کشور جان‏های شان را از دست داده‏اند، توجه کنیم.» 

قرار است ازمیان شرکت کننده‎گان این رقابت‎ها، هفت تن برای شرکت در رقابت‎های تورنتوی کانادا برگزیده شوند.

هم‌رسانی کنید