تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

شناگر معلول افغان صاحب دو مدال طلا در قابت‌های امریکا شد

شناگر معلول کشور در قابت‎های سهمیۀ بازی‎های پاراالمپیک ۲۰۱۷ در ایالات متحدۀ امریکا، دو مدال طلا برای افغانستان، به دست آورد.

عباس کریمی، شناگر معلول کشور، افغانستان را صاحب دو مدال طلا در رقابت‎های شنای کسب سهمیۀ بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۷ جهان از قاره امریکا ساخت.

این شناگر۱۸ سالۀ برتر کشور در شنای پروانه که بامداد امروز (دوشنبه ۲۲ جوزا) در امریکا برگزار شد، با فاصلۀ ۵۰ متر را در ۴۰ ثانیه شنا کرد و برسکوی قهرمانی ایستاد و سهمیۀ حضور در رقابت‌های جهان را از قاره امریکا، به دست آورد.

این ملی پوش کشور، پیش از این در شنای ۵۰ متر آزاد نیز با ثبت زمان ۴۰ ثانیه قهرمان شد و به مدال طلا رسید.

به این ترتیب تاکنون وی در  دو بخش شنای آزاد و پروانه توانست به نماینده‎گی از افغانستان جواز حضور به بازی‎های پارالمپیک ۲۰۱۷ جهان را که در مکسیکو برگذارخواهند شد، به دست آورد.

رقابت‎های کسب سهمیه بازی‎های پارالمپیک ۲۰۱۷ مکسیکو از قارۀ امریکا با حضور وررشکاران معلول ۱۸ کشور در اندیانا امریکا برگذارشده بودند.

کریمی که بدون دست بدنیا آمده است، نُخستین‎های شنا را زیر نظر قاسمی علی حمیدی، رییس فدراسیون واتر پلوی کشور در کابل آموخت و اکنون از ۶ ماه بدین سو برای آموزش‎های فنی و حرفه در فدراسیون پارالمپیک امریکا، مصروف آموزش است .

عباس کریمی ۵ سال است که پیراهن تیم ملی شنای معلولین افغانستان را برتن دارد .

ورزش

شناگر معلول افغان صاحب دو مدال طلا در قابت‌های امریکا شد

شناگر معلول کشور در قابت‎های سهمیۀ بازی‎های پاراالمپیک ۲۰۱۷ در ایالات متحدۀ امریکا، دو مدال طلا برای افغانستان، به دست آورد.

Thumbnail

عباس کریمی، شناگر معلول کشور، افغانستان را صاحب دو مدال طلا در رقابت‎های شنای کسب سهمیۀ بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۷ جهان از قاره امریکا ساخت.

این شناگر۱۸ سالۀ برتر کشور در شنای پروانه که بامداد امروز (دوشنبه ۲۲ جوزا) در امریکا برگزار شد، با فاصلۀ ۵۰ متر را در ۴۰ ثانیه شنا کرد و برسکوی قهرمانی ایستاد و سهمیۀ حضور در رقابت‌های جهان را از قاره امریکا، به دست آورد.

این ملی پوش کشور، پیش از این در شنای ۵۰ متر آزاد نیز با ثبت زمان ۴۰ ثانیه قهرمان شد و به مدال طلا رسید.

به این ترتیب تاکنون وی در  دو بخش شنای آزاد و پروانه توانست به نماینده‎گی از افغانستان جواز حضور به بازی‎های پارالمپیک ۲۰۱۷ جهان را که در مکسیکو برگذارخواهند شد، به دست آورد.

رقابت‎های کسب سهمیه بازی‎های پارالمپیک ۲۰۱۷ مکسیکو از قارۀ امریکا با حضور وررشکاران معلول ۱۸ کشور در اندیانا امریکا برگذارشده بودند.

کریمی که بدون دست بدنیا آمده است، نُخستین‎های شنا را زیر نظر قاسمی علی حمیدی، رییس فدراسیون واتر پلوی کشور در کابل آموخت و اکنون از ۶ ماه بدین سو برای آموزش‎های فنی و حرفه در فدراسیون پارالمپیک امریکا، مصروف آموزش است .

عباس کریمی ۵ سال است که پیراهن تیم ملی شنای معلولین افغانستان را برتن دارد .

هم‌رسانی کنید