تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

پایان رقابت‌های اسکی دختران در بامیان

در این رقابت‌ها مصومه حسنی جایگاه نخست و فریبا احمدی جایگاه و فاطمه نظری جایگاه‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

پنجمین دور رقابت‌های اسکی دختران زیر نام «افغان اسکی چلنج» با اشتراک ۱۳ ورزشکار این رشته ورزشی در ولایت بامیان برگذارشد. 

در این رقابت‌ها مصومه حسنی جایگاه نخست و فریبا احمدی جایگاه دوم و فاطمه نظری مقام سوم را به دست آوردند.

خالد بامیانی، سخنگوی فدراسیون سکی کشور، گفت: «امروز ما خوشبختانه شاهد نهادینه شدن اسکی در افغانستان هستیم در این سال اخیر تغییرات بسیار زیاد در اسکی آمده است و حال تعداد دختران نیز در این رشته زیاد شده است در

نخست شش ورزشکار داشتیم اما این تعداد به ۱۵ تا ۱۶ ورزشکار میرسد و این ورزشکاران به نماینده‌گی از افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی نیز شرکت کرده است.»

معصومه حسنی، برندۀ مقام ورزشکار، گفت: «پیام من به خواهرانم این است که هیچ وقت روحیۀ خود ار از دست ندهند وهمیشه خود را قوی احساس کنند.» 

در پایان این پیکارها، برای چهره‌های برتر تحفه ها  وستایش نامه‎ها نیز داده شدند.

قرار است روز جمعه رقابت‌‎های اسکی پسران با اشتراک بیش از ۶۰ ورزشکار در ولایت بامیان برگذار شود.

ورزش

پایان رقابت‌های اسکی دختران در بامیان

در این رقابت‌ها مصومه حسنی جایگاه نخست و فریبا احمدی جایگاه و فاطمه نظری جایگاه‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

Thumbnail

پنجمین دور رقابت‌های اسکی دختران زیر نام «افغان اسکی چلنج» با اشتراک ۱۳ ورزشکار این رشته ورزشی در ولایت بامیان برگذارشد. 

در این رقابت‌ها مصومه حسنی جایگاه نخست و فریبا احمدی جایگاه دوم و فاطمه نظری مقام سوم را به دست آوردند.

خالد بامیانی، سخنگوی فدراسیون سکی کشور، گفت: «امروز ما خوشبختانه شاهد نهادینه شدن اسکی در افغانستان هستیم در این سال اخیر تغییرات بسیار زیاد در اسکی آمده است و حال تعداد دختران نیز در این رشته زیاد شده است در

نخست شش ورزشکار داشتیم اما این تعداد به ۱۵ تا ۱۶ ورزشکار میرسد و این ورزشکاران به نماینده‌گی از افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی نیز شرکت کرده است.»

معصومه حسنی، برندۀ مقام ورزشکار، گفت: «پیام من به خواهرانم این است که هیچ وقت روحیۀ خود ار از دست ندهند وهمیشه خود را قوی احساس کنند.» 

در پایان این پیکارها، برای چهره‌های برتر تحفه ها  وستایش نامه‎ها نیز داده شدند.

قرار است روز جمعه رقابت‌‎های اسکی پسران با اشتراک بیش از ۶۰ ورزشکار در ولایت بامیان برگذار شود.

هم‌رسانی کنید