تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: واکنش نامزدان حذف شده از فهرست نهایی انتخابات پارلمانی

شش نامزد که نام‌های شان از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از فهرست نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان حذف شده‌اند؛ دراعتراضی دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را بستند و مانع ورود کارمندان این کمیسیون شدند.

این اعتراض کننده‌گان حذف شدن نام‌های شان را از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی یک اقدام سیاسی می‌دانند وشماری از آنان می‌گویند که برای آنان فرصت استیناف خواهی داده نشده است.

در این برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

محمد جان رسولیار، آگاه امور سیاسی

امان الله هوتکی، نامزد حذف شده

تودی خبری

تاکنی: واکنش نامزدان حذف شده از فهرست نهایی انتخابات پارلمانی

شش نامزد که نام‌های شان از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از فهرست نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان حذف شده‌اند؛ دراعتراضی دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را بستند و مانع ورود کارمندان این کمیسیون شدند.

این اعتراض کننده‌گان حذف شدن نام‌های شان را از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی یک اقدام سیاسی می‌دانند وشماری از آنان می‌گویند که برای آنان فرصت استیناف خواهی داده نشده است.

در این برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

محمد جان رسولیار، آگاه امور سیاسی

امان الله هوتکی، نامزد حذف شده

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews