تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

تحریم‌های تازۀ شورای امنیت سازمان ملل بر کوریای شمالی

چین که نزدیک ترین کشور به کوریای شمالی، از تحریم‎های تازۀ سازمان ملل علیه این کشور، حمایت کرده است.

 شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا، تحریم‎های تازه‎یی بر کوریای شمالی وضع کرد. این تحریم‎ها به علت ادامۀ برنامه‎های موشکی کوریای شمالی براین کشور، وضع شده‎اند.
 
این تحریم‎ها شامل منع صادرات به کوریای شمالی است که بیش از یک میلیارد دالر ارزش داشته باشد. میزان واردات کوریای شمالی در سال گذشته میلادی سه میلیارد دالر بود.
 
چو تای یول، سفیر کوریای جنوبی در سازمان ملل در این باره گفت: "ما باور داریم که این فشارها توانایی کوریای شمالی را برای تولید جنگ افزارهای کشتار جمعی کاهش خواهد داد. شورای امنیت با تصویب این قطعنامه، یک بار دیگر نشان داد که جامعۀ جهانی در تعهدش برای پایان دادن به رفتار بی‎ثبات کننده و غیرمحتاطانۀ کوریای شمالی، متحد است."
 
از سوی هم، چین که نزدیک ترین کشور به کوریای شمالی است، نیز از این تحریم‎ها پشتیبانی می‌کند.
 
لیو جیی، سفیر چین در سازمان ملل گفت: "چین با آزمایش‎های موشکی کوریای شمالی که نقض قطعنامه‎های شورای امنیت است و با ارادۀ جامعۀ جهانی سازگار، نیست مخالف است. چین همواره بر خلع سلاح هسته‎یی شبه جزیرۀ کوریا تأکید داشته است و به دنبال راه‎های صلح آمیز برای حل این موضوع می‎گردد."
 
از سوی هم، نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت که کشورش یکی از طرف‎های اصلی مسأله کوریا است، از تصویب این قطعنامه، "خرسند" است.
 
وی افزود: "پیش از این اشاره کرده بودم که چین درمسأله کوریای شمالی نقش مهمی دارد و از همین رو از نمایندۀ چین به خاطر همکاری‎اش در این قطعنامه، سپاسگزای می‏کنم. شورای امنیت کار خوبی انجام داده است، اما تمامی کشورهای عضو این شورا و سازمان ملل متحد باید بر کوریای شمالی فشارهای، بیشتری بی‌آورند."
 
این درحالی‌ست که کوریای شمالی چند هفته پیش دو موشک قاره پیما را آزمایش کرد و ادعا می‎کند که با این موشک‎ها می‎تواند سراسر خاک ایالات متحده، را آماج قرار دهد، اما این ادعا به گونۀ مستقل تأیید نشده است.

جهان

تحریم‌های تازۀ شورای امنیت سازمان ملل بر کوریای شمالی

چین که نزدیک ترین کشور به کوریای شمالی، از تحریم‎های تازۀ سازمان ملل علیه این کشور، حمایت کرده است.

تصویر بندانگشتی

 شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا، تحریم‎های تازه‎یی بر کوریای شمالی وضع کرد. این تحریم‎ها به علت ادامۀ برنامه‎های موشکی کوریای شمالی براین کشور، وضع شده‎اند.
 
این تحریم‎ها شامل منع صادرات به کوریای شمالی است که بیش از یک میلیارد دالر ارزش داشته باشد. میزان واردات کوریای شمالی در سال گذشته میلادی سه میلیارد دالر بود.
 
چو تای یول، سفیر کوریای جنوبی در سازمان ملل در این باره گفت: "ما باور داریم که این فشارها توانایی کوریای شمالی را برای تولید جنگ افزارهای کشتار جمعی کاهش خواهد داد. شورای امنیت با تصویب این قطعنامه، یک بار دیگر نشان داد که جامعۀ جهانی در تعهدش برای پایان دادن به رفتار بی‎ثبات کننده و غیرمحتاطانۀ کوریای شمالی، متحد است."
 
از سوی هم، چین که نزدیک ترین کشور به کوریای شمالی است، نیز از این تحریم‎ها پشتیبانی می‌کند.
 
لیو جیی، سفیر چین در سازمان ملل گفت: "چین با آزمایش‎های موشکی کوریای شمالی که نقض قطعنامه‎های شورای امنیت است و با ارادۀ جامعۀ جهانی سازگار، نیست مخالف است. چین همواره بر خلع سلاح هسته‎یی شبه جزیرۀ کوریا تأکید داشته است و به دنبال راه‎های صلح آمیز برای حل این موضوع می‎گردد."
 
از سوی هم، نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت که کشورش یکی از طرف‎های اصلی مسأله کوریا است، از تصویب این قطعنامه، "خرسند" است.
 
وی افزود: "پیش از این اشاره کرده بودم که چین درمسأله کوریای شمالی نقش مهمی دارد و از همین رو از نمایندۀ چین به خاطر همکاری‎اش در این قطعنامه، سپاسگزای می‏کنم. شورای امنیت کار خوبی انجام داده است، اما تمامی کشورهای عضو این شورا و سازمان ملل متحد باید بر کوریای شمالی فشارهای، بیشتری بی‌آورند."
 
این درحالی‌ست که کوریای شمالی چند هفته پیش دو موشک قاره پیما را آزمایش کرد و ادعا می‎کند که با این موشک‎ها می‎تواند سراسر خاک ایالات متحده، را آماج قرار دهد، اما این ادعا به گونۀ مستقل تأیید نشده است.

هم‌رسانی کنید