تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

شمار قربانیان آتش سوزی در کالیفورنیا به ۳۱ تن رسید

آتش سوزی های بی سابقه که از ساعت های نخستین بامداد روز یک شنبه در ایالت کالیفورنیای ایالات متحده آغاز شده اند، تاکنون ادامه دارند.

مقام های ایالت کالیفورنیای ایالات متحده می‎گویند که آتش سوزی‎های اخیر در این ایالت، جان حداقل ۳۱ تن را گرفته است.

این مقام‎های می افزایند که صدها تن دیگر در این ایالت، ناپدید استند.

ایالات کالیفورنیا گواۀ بیست و دو آتش سوزی جداگانه است که بخش‎های بزرگی از آن را دربر گرفته اند.

گفته می‎شود تا کنون در نتیجه این آتش سوزی‎ها، بیش از سه هزار و پنج صد خانه در این نابود شده اند.

بیش از هشت هزار مأمور اطفائیه در تلاش استند که این آتش سوزی‎ها را خاموش سازند.

این آتش سوزی، مرگبار ترین آتش سوزی در ایالت کالیفورنیای ایالات متحده به حساب می‎آید.

هرچند تا کنون دلیل اصلی این آتش سوزی روشن نشده است، اما گفته می‎شود آب و هوای خشک و ورزش بادهای گرم علت‎های این حادثه باشد.

این آتش سوزی، بامداد روز یک شنبه به وقت محلی آغاز شدند و تاکنون ادامه دارند.

جهان

شمار قربانیان آتش سوزی در کالیفورنیا به ۳۱ تن رسید

آتش سوزی های بی سابقه که از ساعت های نخستین بامداد روز یک شنبه در ایالت کالیفورنیای ایالات متحده آغاز شده اند، تاکنون ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

مقام های ایالت کالیفورنیای ایالات متحده می‎گویند که آتش سوزی‎های اخیر در این ایالت، جان حداقل ۳۱ تن را گرفته است.

این مقام‎های می افزایند که صدها تن دیگر در این ایالت، ناپدید استند.

ایالات کالیفورنیا گواۀ بیست و دو آتش سوزی جداگانه است که بخش‎های بزرگی از آن را دربر گرفته اند.

گفته می‎شود تا کنون در نتیجه این آتش سوزی‎ها، بیش از سه هزار و پنج صد خانه در این نابود شده اند.

بیش از هشت هزار مأمور اطفائیه در تلاش استند که این آتش سوزی‎ها را خاموش سازند.

این آتش سوزی، مرگبار ترین آتش سوزی در ایالت کالیفورنیای ایالات متحده به حساب می‎آید.

هرچند تا کنون دلیل اصلی این آتش سوزی روشن نشده است، اما گفته می‎شود آب و هوای خشک و ورزش بادهای گرم علت‎های این حادثه باشد.

این آتش سوزی، بامداد روز یک شنبه به وقت محلی آغاز شدند و تاکنون ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید