تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

نامزدی یکی از مخالفان حکومت روسیه از سوی کمیسیون انتخابات رد شد

پس از آنکه کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه نامزدی اکسی ناوالنی را رد کرد، وی از هوادارنش خواست تا انتخابات سال آینده را تحریم کنند. 

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، نامزدی یکی از رهبران اصلی مخالفان حکومت این کشور را در انتخابات ریاست جمهوری رد کرد.  

"الکسی ناوالنی" که دیروز برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بود، اطلاع یافت که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، نامزدی اش را نپذیرفته است. 

او چندین بار از سوی دادگاه به نقض قوانین راهپیمایی ها و نیز به فساد اداری مجرم شناخته شده است.

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، در باره نامزدی "الکسی ناوالنی" از رهبران اصلی مخالف ولادیمیر پوتین، رای گیری می کند.

ایلا پانفیلووا، رییس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت:« پیش نویس فرمانی برای رد ثبت نام الکسی ناوالنی همچون یک نامزد مستقل اینجا هست. لطفن رای بدهید که  کی موافق است و کی مخالف؟ چه کسی رای ممتنع می دهد؟"

در نهایت نتیجه رای گیری هم، ممنوعیت آقای ناوالنی از شرکت در انتخابات است. 

آقای ناوالنی پیش از این از سوی دادگاه در قضیه فساد اداری مجرم شناخته شده بود و از همین رو، نمی تواند وظیفه دولتی داشته باشد، اما او این کار را نتیجه رقابت های سیاسی می داند. 

در همین حال، پس از تصمیم کمیسیون انتخابات روسیه، الکسی ناوالنی از هوادارانش می خواهد که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را، تحریم کنند. 

الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان حکومت روسیه گفت:« ما اعلام اعتصاب می کنیم. ما انتخابات را تحریم خواهیم کرد و نتیجه آن را نخواهیم پذیرفت. ما از دادگاه قانون اساسی خواهیم خواست که در باره تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات، تجدید نظر کند، هرچند می دانیم که تمامی این ها بخش هایی از یک نظام استند.»

این در حالی است که ولادیمیر پوتین، برای چهارمین بار در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد خواهد شد و نیز انتظار می رود که با به دست آوردن بیشترین آرا، پیروز انتخابات ریاست جمهوری هژدهم ماه مارچ سال دوهزاروهژده میلادی باشد.

جهان

نامزدی یکی از مخالفان حکومت روسیه از سوی کمیسیون انتخابات رد شد

پس از آنکه کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه نامزدی اکسی ناوالنی را رد کرد، وی از هوادارنش خواست تا انتخابات سال آینده را تحریم کنند. 

Thumbnail

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، نامزدی یکی از رهبران اصلی مخالفان حکومت این کشور را در انتخابات ریاست جمهوری رد کرد.  

"الکسی ناوالنی" که دیروز برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بود، اطلاع یافت که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، نامزدی اش را نپذیرفته است. 

او چندین بار از سوی دادگاه به نقض قوانین راهپیمایی ها و نیز به فساد اداری مجرم شناخته شده است.

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، در باره نامزدی "الکسی ناوالنی" از رهبران اصلی مخالف ولادیمیر پوتین، رای گیری می کند.

ایلا پانفیلووا، رییس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت:« پیش نویس فرمانی برای رد ثبت نام الکسی ناوالنی همچون یک نامزد مستقل اینجا هست. لطفن رای بدهید که  کی موافق است و کی مخالف؟ چه کسی رای ممتنع می دهد؟"

در نهایت نتیجه رای گیری هم، ممنوعیت آقای ناوالنی از شرکت در انتخابات است. 

آقای ناوالنی پیش از این از سوی دادگاه در قضیه فساد اداری مجرم شناخته شده بود و از همین رو، نمی تواند وظیفه دولتی داشته باشد، اما او این کار را نتیجه رقابت های سیاسی می داند. 

در همین حال، پس از تصمیم کمیسیون انتخابات روسیه، الکسی ناوالنی از هوادارانش می خواهد که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را، تحریم کنند. 

الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان حکومت روسیه گفت:« ما اعلام اعتصاب می کنیم. ما انتخابات را تحریم خواهیم کرد و نتیجه آن را نخواهیم پذیرفت. ما از دادگاه قانون اساسی خواهیم خواست که در باره تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات، تجدید نظر کند، هرچند می دانیم که تمامی این ها بخش هایی از یک نظام استند.»

این در حالی است که ولادیمیر پوتین، برای چهارمین بار در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد خواهد شد و نیز انتظار می رود که با به دست آوردن بیشترین آرا، پیروز انتخابات ریاست جمهوری هژدهم ماه مارچ سال دوهزاروهژده میلادی باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره