تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی قراردادهای پنهان و مصارف مجلس نماینده‌گان

دستیابی به قراردادها و خریداری های گزاف و پنهان مجلس نماینده گان، در پنج سال پنجاه ملیون افغانی صرف کرایه خانه و دفتر رییس مجلس نماینده گان در بیرون از ساختمان شورای ملی شده است، خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس و عبدالرووف ابراهیمی چهره های اصلی این برنامه اند

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی قراردادهای پنهان و مصارف مجلس نماینده‌گان

دستیابی به قراردادها و خریداری های گزاف و پنهان مجلس نماینده گان، در پنج سال پنجاه ملیون افغانی صرف کرایه خانه و دفتر رییس مجلس نماینده گان در بیرون از ساختمان شورای ملی شده است، خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس و عبدالرووف ابراهیمی چهره های اصلی این برنامه اند

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews