تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ایران پشتیبانی‌اش را از صلح و ثبات افغانستان اعلام کرد

آقای لاریجانی گفت که تهران باورمند است که بازگشت صلح و ثبات در افغانستان، زمینه را بیشتر از پیش برای گسترش همکاری با کشورهای همسایه فراهم می‌کند.

محمدجواد لاریجانی، رییس شورای عالی حقوق بشر ایران، به روز یک‌شنبه (۲۶ حمل) در دیدار با یک هیئت جامعۀ مدنی افغانستان در تهران، گفته که تهران آماده است تا افغانستان را در برقراری صلح و ثبات کمک کند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی،  در این نشست گفته است: «در این جلسه زمینه‌های خوبی برای همکاری‌های دوجانبه در میدان قضایی بین‌المللی و حقوق بشر را دنبال کردیم و روابط دوجانبه را باهم مرور کردیم.»

مشاور امور بین‌الملل رییس قوۀ قضائیه ایران، نیز در این باره گفت: «علقه مان به ملت افغانستان، بسیارعلقه سنگینی است؛ در این جلسه برای توسعۀ همکاری‌ها به خصوص در زمینۀ حقوق بشر، همکاری‌های قضایی بحث‌های خوبی شد و در آینده پیگیری می‌شود.»

در همین‌حال، فوزیه کوفی، رییس کمیسیون جامعۀ مدنی، حقوق بشر و امور زنان مجلس نماینده‌گان افغانستان نیز می گوید: «این جلسه یکی‌ از مهمترین و بهترین جلساتی بود که ما در جریان اقامت خود در تهران و در جمهوری اسلامی ایران داشتیم.»

او در ادامه با بیان این‌که روی موضوعات گوناگون حقوق بشری بحث و تبادل نظر شد، افزود: «توافق شد همکاری‌هایی دربارۀ انتقال و تبادل دانش و مهارت‌ها میان قضات و دادستان‌ها در زمینه همکاری‌های مشترک در سطح بین‌المللی و همکاری در قسمت گزارش «یوپی‌آر» صورت گیرد.

او اضافه کرد: «قرار شد در موضوعات حقوق بشری و اصلاح قوانین هردو کشور تبادل نظر و همکاری شود؛ امیدواریم این همکاری‌ها مناسبات و روابط خوب میان دوکشور را که از سالیان دور وجود داشته‌است، تحکیم بخشد.»

او گفت که زمینه‌ها برای گسترش همکاری بین‌المللی میان ایران و افغانستان، به‌خوبی آماده است.

افغانستان

ایران پشتیبانی‌اش را از صلح و ثبات افغانستان اعلام کرد

آقای لاریجانی گفت که تهران باورمند است که بازگشت صلح و ثبات در افغانستان، زمینه را بیشتر از پیش برای گسترش همکاری با کشورهای همسایه فراهم می‌کند.

Thumbnail

محمدجواد لاریجانی، رییس شورای عالی حقوق بشر ایران، به روز یک‌شنبه (۲۶ حمل) در دیدار با یک هیئت جامعۀ مدنی افغانستان در تهران، گفته که تهران آماده است تا افغانستان را در برقراری صلح و ثبات کمک کند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی،  در این نشست گفته است: «در این جلسه زمینه‌های خوبی برای همکاری‌های دوجانبه در میدان قضایی بین‌المللی و حقوق بشر را دنبال کردیم و روابط دوجانبه را باهم مرور کردیم.»

مشاور امور بین‌الملل رییس قوۀ قضائیه ایران، نیز در این باره گفت: «علقه مان به ملت افغانستان، بسیارعلقه سنگینی است؛ در این جلسه برای توسعۀ همکاری‌ها به خصوص در زمینۀ حقوق بشر، همکاری‌های قضایی بحث‌های خوبی شد و در آینده پیگیری می‌شود.»

در همین‌حال، فوزیه کوفی، رییس کمیسیون جامعۀ مدنی، حقوق بشر و امور زنان مجلس نماینده‌گان افغانستان نیز می گوید: «این جلسه یکی‌ از مهمترین و بهترین جلساتی بود که ما در جریان اقامت خود در تهران و در جمهوری اسلامی ایران داشتیم.»

او در ادامه با بیان این‌که روی موضوعات گوناگون حقوق بشری بحث و تبادل نظر شد، افزود: «توافق شد همکاری‌هایی دربارۀ انتقال و تبادل دانش و مهارت‌ها میان قضات و دادستان‌ها در زمینه همکاری‌های مشترک در سطح بین‌المللی و همکاری در قسمت گزارش «یوپی‌آر» صورت گیرد.

او اضافه کرد: «قرار شد در موضوعات حقوق بشری و اصلاح قوانین هردو کشور تبادل نظر و همکاری شود؛ امیدواریم این همکاری‌ها مناسبات و روابط خوب میان دوکشور را که از سالیان دور وجود داشته‌است، تحکیم بخشد.»

او گفت که زمینه‌ها برای گسترش همکاری بین‌المللی میان ایران و افغانستان، به‌خوبی آماده است.

هم‌رسانی کنید