تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

بازگشت بیش‌ از ۳۳۰ هزار مهاجر افغان به کشور در پنج ماه گذشته

وزیر امور مهاجرین می‌گوید که از آغاز سال‌ روان میلادی تاکنون بیش‌ از ۹۰۰ پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی به‌گونه‌ی داوطلبانه به کشور بازگشته‌اند.

مسؤولان وزارت امور مهاجرین، از بازگشت بیش‌از ۳۳۰هزارتن از مهاجران افغان از کشورهای دیگر در جریان بیش‌از پنج‌ماه گذشته به کشور، خبر می‌دهد.
 
سیدحسین عالمی بلخی، وزیر وزارت امور مهاجرین، که دریک برنامه به‌مناسبت «روز جهانی مهاجرین» در کابل سخن می‌گفت، می‌گوید که بیش‌از ۹۰۰تن از پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی نیز از آغاز سال‌ روان میلادی تاکنون به‌گونه‌ی داوطلبانه بازگشته‌اند و ۲۴۶تن دیگر هم از این کشورها، اخراج شده‌اند.
 
او، در این باره گفت: «ما ۳۳۲هزارو ۴۵۳نفر عودت‌کننده از تمامی کشورها داریم، هم از کشور آسیایی، همسایه و کشورهای اروپایی. از آن‌جمله، از ایران و پاکستان، ۳۲۰هزارو۴۰نفر افرادی دارای کارت پناهنده‌گی و فاقدین مدرک و از کشورهای اروپایی، ۹۵۵نفر از عودت‌کنندۀ داوطلب داریم.»      
 
آقای بلخی، می‌افزاید که هم‌اکنون بیش‌از شش میلیون تن از افغان‌ها در کشورهای دیگر همچون مهاجر و پناهنده به‌سر می‌برند.

پیری مایودان، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در این باره گفت: «در یک سال اخیر تنها ۲۰۰ هزار افغان کشور شان را ترک کرده اند و به کشور های اروپایی پناه برده اند. ما نمیتوانیم که آنان را دو باره به کشور شان برگردانیم بل می کوشیم تا تمامی شرایط زنده گی را برای آنان فراهم بسازیم.»

جان بس، سفیر امریکا در افغانستان، گفت: «نبردهای چهل ساله ، خشونت‌ها و فقر بر زنده‌گی اقتصادی مردم افغانستان تأثیر بدی کرده است و همین علت ها سبب شده‌اند تا افغان برای بهبود وضعیت اقتصادی شان به کشورهای دیگر پناه ببرند و ایالات متحده امریکا می‌کوشد تا زنده خوبی را در افغانستان فراهم کنیم که افغان خودشان دوباره به کشور هایشان برگردند.»

اما پاکستان و ایران که از کشورهای همسایه افغانستان به شمار می‌روند از همین رو بیشتر افغان به این دو کشور پناهنده شده اند.

تدامیچی یاماماتو، نماینده سازمان ملل در افغانستان، گفت: «حکومت افغانستان با استفاده از برنامه‌های توسعه‌یی در کشور  و نیز سرعت بخشیدن روند گفتگو های صلح میتوانند که پناهجویان افغان را از کشور های بیرونی دوباره به کشور برگردانند و ما درین روند ها با حکومت افغانستان همکار استیم.»

اندریکارتواتی، نماینده سازمان سازمان ملل در آسیا، گفت: «کشورهای پاکستان و ایران میزبان میلیون‌ها افغان استند و بسیاری از این پناهجویان مدارک قانونی نیز ندارند سازمان ملل با همکاری پاکستان می کوشد تا این افغانان را مدارک قانون بدهد.»

در همین حال وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان میگوید که برگشت پناهجویان افغان دو باره به کشورشان در اولویت کار‌های این وزارت قرار دارد.

افغانستان

بازگشت بیش‌ از ۳۳۰ هزار مهاجر افغان به کشور در پنج ماه گذشته

وزیر امور مهاجرین می‌گوید که از آغاز سال‌ روان میلادی تاکنون بیش‌ از ۹۰۰ پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی به‌گونه‌ی داوطلبانه به کشور بازگشته‌اند.

Thumbnail

مسؤولان وزارت امور مهاجرین، از بازگشت بیش‌از ۳۳۰هزارتن از مهاجران افغان از کشورهای دیگر در جریان بیش‌از پنج‌ماه گذشته به کشور، خبر می‌دهد.
 
سیدحسین عالمی بلخی، وزیر وزارت امور مهاجرین، که دریک برنامه به‌مناسبت «روز جهانی مهاجرین» در کابل سخن می‌گفت، می‌گوید که بیش‌از ۹۰۰تن از پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی نیز از آغاز سال‌ روان میلادی تاکنون به‌گونه‌ی داوطلبانه بازگشته‌اند و ۲۴۶تن دیگر هم از این کشورها، اخراج شده‌اند.
 
او، در این باره گفت: «ما ۳۳۲هزارو ۴۵۳نفر عودت‌کننده از تمامی کشورها داریم، هم از کشور آسیایی، همسایه و کشورهای اروپایی. از آن‌جمله، از ایران و پاکستان، ۳۲۰هزارو۴۰نفر افرادی دارای کارت پناهنده‌گی و فاقدین مدرک و از کشورهای اروپایی، ۹۵۵نفر از عودت‌کنندۀ داوطلب داریم.»      
 
آقای بلخی، می‌افزاید که هم‌اکنون بیش‌از شش میلیون تن از افغان‌ها در کشورهای دیگر همچون مهاجر و پناهنده به‌سر می‌برند.

پیری مایودان، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در این باره گفت: «در یک سال اخیر تنها ۲۰۰ هزار افغان کشور شان را ترک کرده اند و به کشور های اروپایی پناه برده اند. ما نمیتوانیم که آنان را دو باره به کشور شان برگردانیم بل می کوشیم تا تمامی شرایط زنده گی را برای آنان فراهم بسازیم.»

جان بس، سفیر امریکا در افغانستان، گفت: «نبردهای چهل ساله ، خشونت‌ها و فقر بر زنده‌گی اقتصادی مردم افغانستان تأثیر بدی کرده است و همین علت ها سبب شده‌اند تا افغان برای بهبود وضعیت اقتصادی شان به کشورهای دیگر پناه ببرند و ایالات متحده امریکا می‌کوشد تا زنده خوبی را در افغانستان فراهم کنیم که افغان خودشان دوباره به کشور هایشان برگردند.»

اما پاکستان و ایران که از کشورهای همسایه افغانستان به شمار می‌روند از همین رو بیشتر افغان به این دو کشور پناهنده شده اند.

تدامیچی یاماماتو، نماینده سازمان ملل در افغانستان، گفت: «حکومت افغانستان با استفاده از برنامه‌های توسعه‌یی در کشور  و نیز سرعت بخشیدن روند گفتگو های صلح میتوانند که پناهجویان افغان را از کشور های بیرونی دوباره به کشور برگردانند و ما درین روند ها با حکومت افغانستان همکار استیم.»

اندریکارتواتی، نماینده سازمان سازمان ملل در آسیا، گفت: «کشورهای پاکستان و ایران میزبان میلیون‌ها افغان استند و بسیاری از این پناهجویان مدارک قانونی نیز ندارند سازمان ملل با همکاری پاکستان می کوشد تا این افغانان را مدارک قانون بدهد.»

در همین حال وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان میگوید که برگشت پناهجویان افغان دو باره به کشورشان در اولویت کار‌های این وزارت قرار دارد.

هم‌رسانی کنید