تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

جان کری: ایجاد حکومت وحدت ملی مفکوره غنی بود

جان کری، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا، ایجاد حکومت وحدت ملی را از ابداعات محمد اشرف غنی می‌داند.

آقای کری در کتاب خاطراتش که تازه نشر شده است، می‌نویسد که پس از جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی وی از اشرف غنی خواست که در تطبیق طرح ایجاد حکومت وحدت ملی با عبدالله عبدالله همکاری کند.

«ایوری دی ایز اکسترا» یا هر روز غنیمتی است، نام کتابی است که خاطرات جان کِری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا را در بر می‌گیرد.

جان کری که به علت پا درمیانی‌هایش در انتخابات‌های ریاست جمهوری در سال‌های دوهزار و نه و دوهزار و چهارده در افغانستان، بسیار معروف است، بخش‌هایی از این کتاب را به همین رویدادها و چگونه‌گی ایجاد حکومت وحدت ملی پرداخته است.

در بخشی از این کتاب چنین آمده است: «ما در گفت‌وگوهای مان به یک مرحله حساس نزدیک شده بودیم که ناگهان غنی، مفکوره ایجاد حکومت وحدت ملی را مطرح کرد. من همیشه فکر می‌کردم که وی از محبوبیت این مفکوره آگاه بود. سرانجام، من بر شانه غنی دست گذاشتم و گفتم: اشرف! تو رییس جمهور استی. عبدالله با تو، از بهر عملی کردن یک اجندای مشترک، کمک خواهد کرد؛ اما تو باید در انتقال واقعی قدرت به او راضی باشی و به وی، فرصت حکومت داری مشترک را بدهی؛ به خاطری که این کار به سود کشور است.»

جان کری در این کتاب، اشرف غنی را تکنوکرات، هوادار غرب و کم تجربه در سیاست می‌خواند؛ اما از عبدالله عبدالله، هم چون یک فرد آگاه از مسایل داخلی افغانستان و یک سیاست‌گر خوب یاد می‌کند. 

در بخشی از کتاب آمده است: «غنی یک پشتون ملی‌گرای هوادار غرب‌ بود که از زبانش، حرف‌های تنکوکراتیک شنیده می‌شد. او بیشتر کارش را در امریکا و در بانک جهانی انجام داده بود و با سیاست‌گران منطقه، از بهر ایجاد یک تفاهم، مشکل داشت. وی افکار فوق‌العاده‌یی داشت؛ اما در سیاست تجربه‌ اندکی داشت و گاه‌گاهی در واکنش‌هایش افراط می‌کرد.»

در حالی که جان کرِی تأکید دارد که او در کتابش، تمامی واقعیت‌هایی را نگاشته است که گواه شان بوده است؛ نشر و پخش این کتاب، واکنش‌های گونه‌گونی را برانگیخته است.

جان کری، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا، گفت: «نخست از همه، فکر می‌کنم که این کتاب صادقانه است. من در باره بسیاری از چیزها، به شمول مسایل شخصی سخن گفته‌ام و تلاش کرده‌ام به همه‌گی این حس را بدهم که من کی استم. سپس این کتاب در باره رویدادهای بزرگ زنده‌گی من است و شکست و موفقیت‌هایی که در این مدت داشته‌ام.»

جان کری در برگ نخست خاطراتش، در باره نام گذاشته شده بر این کتاب، توضیح داده است که او پس از زنده بیرون شدنش از جنگ ویتنام، بدین باور رسید که هر روز زنده‌گی غنیمتی است. کِری برای بیست و هشت سال عضو سنای امریکا بود. وی در انتخابات ریاست جمهوری دوهزار و چهار امریکا، نامزد دموکرات‌ها بود و از سال دوهزار و سیزده تا دوهزار و هفده، مقام وزیر امور خارجه امریکا را به دوش داشت.

افغانستان

جان کری: ایجاد حکومت وحدت ملی مفکوره غنی بود

جان کری می‌گوید ایجاد حکومت وحدت ملی نخستین بار پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ میلادی از سوی رییس جمهور غنی پیشنهاد شد.

تصویر بندانگشتی

جان کری، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا، ایجاد حکومت وحدت ملی را از ابداعات محمد اشرف غنی می‌داند.

آقای کری در کتاب خاطراتش که تازه نشر شده است، می‌نویسد که پس از جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی وی از اشرف غنی خواست که در تطبیق طرح ایجاد حکومت وحدت ملی با عبدالله عبدالله همکاری کند.

«ایوری دی ایز اکسترا» یا هر روز غنیمتی است، نام کتابی است که خاطرات جان کِری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا را در بر می‌گیرد.

جان کری که به علت پا درمیانی‌هایش در انتخابات‌های ریاست جمهوری در سال‌های دوهزار و نه و دوهزار و چهارده در افغانستان، بسیار معروف است، بخش‌هایی از این کتاب را به همین رویدادها و چگونه‌گی ایجاد حکومت وحدت ملی پرداخته است.

در بخشی از این کتاب چنین آمده است: «ما در گفت‌وگوهای مان به یک مرحله حساس نزدیک شده بودیم که ناگهان غنی، مفکوره ایجاد حکومت وحدت ملی را مطرح کرد. من همیشه فکر می‌کردم که وی از محبوبیت این مفکوره آگاه بود. سرانجام، من بر شانه غنی دست گذاشتم و گفتم: اشرف! تو رییس جمهور استی. عبدالله با تو، از بهر عملی کردن یک اجندای مشترک، کمک خواهد کرد؛ اما تو باید در انتقال واقعی قدرت به او راضی باشی و به وی، فرصت حکومت داری مشترک را بدهی؛ به خاطری که این کار به سود کشور است.»

جان کری در این کتاب، اشرف غنی را تکنوکرات، هوادار غرب و کم تجربه در سیاست می‌خواند؛ اما از عبدالله عبدالله، هم چون یک فرد آگاه از مسایل داخلی افغانستان و یک سیاست‌گر خوب یاد می‌کند. 

در بخشی از کتاب آمده است: «غنی یک پشتون ملی‌گرای هوادار غرب‌ بود که از زبانش، حرف‌های تنکوکراتیک شنیده می‌شد. او بیشتر کارش را در امریکا و در بانک جهانی انجام داده بود و با سیاست‌گران منطقه، از بهر ایجاد یک تفاهم، مشکل داشت. وی افکار فوق‌العاده‌یی داشت؛ اما در سیاست تجربه‌ اندکی داشت و گاه‌گاهی در واکنش‌هایش افراط می‌کرد.»

در حالی که جان کرِی تأکید دارد که او در کتابش، تمامی واقعیت‌هایی را نگاشته است که گواه شان بوده است؛ نشر و پخش این کتاب، واکنش‌های گونه‌گونی را برانگیخته است.

جان کری، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا، گفت: «نخست از همه، فکر می‌کنم که این کتاب صادقانه است. من در باره بسیاری از چیزها، به شمول مسایل شخصی سخن گفته‌ام و تلاش کرده‌ام به همه‌گی این حس را بدهم که من کی استم. سپس این کتاب در باره رویدادهای بزرگ زنده‌گی من است و شکست و موفقیت‌هایی که در این مدت داشته‌ام.»

جان کری در برگ نخست خاطراتش، در باره نام گذاشته شده بر این کتاب، توضیح داده است که او پس از زنده بیرون شدنش از جنگ ویتنام، بدین باور رسید که هر روز زنده‌گی غنیمتی است. کِری برای بیست و هشت سال عضو سنای امریکا بود. وی در انتخابات ریاست جمهوری دوهزار و چهار امریکا، نامزد دموکرات‌ها بود و از سال دوهزار و سیزده تا دوهزار و هفده، مقام وزیر امور خارجه امریکا را به دوش داشت.

هم‌رسانی کنید