تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

در تیراندازی‌های امروز در شهرکابل ۱۳ تن زخمی شده‌اند

وزارت صحت عامه می‌گوید که ۱۳ تن مشمول یک بانو در تیراندازی‌های هواداران احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور در شهرکابل، زخمی شده‌اند.

به گفتۀ مسؤولان این وزارت شماری از این زخمیان هم‌اکنون در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان زیردرمان استند.

امروز هجدۀ سنبله، برابر است با روز نخست هفتۀ شهید و سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور. شماری از کسانی‌که خودشان را هواداران احمدشاه مسعود می‌گویند، با حمل جنگ افزارها و پرچم‌های حکومت مجاهدین، با گشت زنی در جاده‌های شهر کابل دست به تیراندازی زدند.

آنان در چندین بخش کابل حتا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار نیز دست به  شلیک‌های هوایی زدند.

پولیس کابل می‌گوید که بیش از ۱۰۰ تن را در پیوند به این تیراندازی‌ها بازداشت کرده اند و نیز شماری از اسلحه و موترهای آنان را نیز ضبط کرده اند.

امید، یکی از باشنده‌گان منطقۀ سرای شمالی کابل است که در شلیک‌های امروز زخم برداشته است: «فیرشد در پایم خورد چند تن دیگر نیز در پشت پای شان خورد، پایم گرنگی کرد، افتادم.»

ذبیح الله، امید نیز می‌گوید: «همین‌ها را شاید تفنگ هم می‌دهند، تفنگچه هم می‌دهند و پول هم.»

درمیان کسانی‌که امروز جنگ افزار برداشته بودند، نوجوانان نیز بودند. و نیز موترهای نیروهای دولتی با رنگ‌های سیاه تغییر رنگ شده بودند و با این کاروان افراد مسلح یک‌جا دیده می‌شدند.

در شماری از تصویرها دیده می‌شوند که نیروهای دولتی به افرادی که جنگ افزار بدست دارند با احترام برخورد می‌کند – روشی‌که به باور بسیاری‌ها نشان دهندۀ نبود حاکمیت قانون و ناتوانی حکومت در پایتخت است.

ناصرتیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت می‌گوید: «وضعیت امروز کابل، نبود حکومت و نبود حاکمیت ملی است.»

افغانستان

در تیراندازی‌های امروز در شهرکابل ۱۳ تن زخمی شده‌اند

پولیس کابل می‌گوید که بیش از ۱۰۰ تن را در پیوند به این تیراندازی‌ها بازداشت کرده اند و نیز شماری از اسلحه و موترهای آنان را نیز ضبط کرده اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که ۱۳ تن مشمول یک بانو در تیراندازی‌های هواداران احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور در شهرکابل، زخمی شده‌اند.

به گفتۀ مسؤولان این وزارت شماری از این زخمیان هم‌اکنون در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان زیردرمان استند.

امروز هجدۀ سنبله، برابر است با روز نخست هفتۀ شهید و سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور. شماری از کسانی‌که خودشان را هواداران احمدشاه مسعود می‌گویند، با حمل جنگ افزارها و پرچم‌های حکومت مجاهدین، با گشت زنی در جاده‌های شهر کابل دست به تیراندازی زدند.

آنان در چندین بخش کابل حتا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار نیز دست به  شلیک‌های هوایی زدند.

پولیس کابل می‌گوید که بیش از ۱۰۰ تن را در پیوند به این تیراندازی‌ها بازداشت کرده اند و نیز شماری از اسلحه و موترهای آنان را نیز ضبط کرده اند.

امید، یکی از باشنده‌گان منطقۀ سرای شمالی کابل است که در شلیک‌های امروز زخم برداشته است: «فیرشد در پایم خورد چند تن دیگر نیز در پشت پای شان خورد، پایم گرنگی کرد، افتادم.»

ذبیح الله، امید نیز می‌گوید: «همین‌ها را شاید تفنگ هم می‌دهند، تفنگچه هم می‌دهند و پول هم.»

درمیان کسانی‌که امروز جنگ افزار برداشته بودند، نوجوانان نیز بودند. و نیز موترهای نیروهای دولتی با رنگ‌های سیاه تغییر رنگ شده بودند و با این کاروان افراد مسلح یک‌جا دیده می‌شدند.

در شماری از تصویرها دیده می‌شوند که نیروهای دولتی به افرادی که جنگ افزار بدست دارند با احترام برخورد می‌کند – روشی‌که به باور بسیاری‌ها نشان دهندۀ نبود حاکمیت قانون و ناتوانی حکومت در پایتخت است.

ناصرتیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت می‌گوید: «وضعیت امروز کابل، نبود حکومت و نبود حاکمیت ملی است.»

هم‌رسانی کنید