تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

۹۵ درصد از کارخانه‌های تولید آرد در کشور ورشکست شده‌اند

مسؤولان کارخانه‎‌های تولید آرد در کشور می‌گویند که از میان بیش از ۲۰۰ کارخانۀ تولید آرد در افغانستان، ۹۵ درصد این کارخانه‌‌ها ورشکست شده‌اند.

این کارخانه داران، می‌گویند که نبود راهکار روشن برای واردات غله در کشور و نیز واردات بیش از حد آرد به بازارهای کشور، سبب رکود کاروبار آن‌ها شده اند.

هاشم غزنیوال، رییس انجمن کارخانه داران آرد در این باره به طلوع نیوز گفت: «مشکلات زیاد است و حکومت در فکر حل آن نیست به همین علت ها اکنون کارخانه های تولید آرد در کشور با رکود ربرو اند و با گذشت هر روز ورشکست می‌شوند.»

همزمان با ورشکست شدن این کارخانه‌ها، کارمندان این کارخانه‌ها نیز بی‌کار شده اند – روندی‌که میزان بی‌کاری در کشور را بالا برده است.

مسافر قوقندی، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت اما می‌گوید که حکومت برنامه‌هایی در این راستا روی دست دارد: «تا چند روز دیگر، هیئت از وزارت های تجارت و زراعت برای خرید گندم از قزاقستان به این کشور سفر خواهند کرد و با خرید گندم از این کشور بخشی از مشکلات این کارخانه ها حل خواهند شد.»

در حال حاضر، بیش از دوصد کار خانۀ تولید آرد در کشور ثبت شده اند و ظرفیت تولید آرد این کارخانه‌‎ها بیش از دونیم میلیون تُن در سال گفته می‌شود.

شماری از کارخانه داران، از حکومت می‌خواهند که برای حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از کارخانه‌های تولید آرد در کشور، باید نظام تعرفه‌های گمرکی را برآرد بهتر سازد.

بازرگانی

۹۵ درصد از کارخانه‌های تولید آرد در کشور ورشکست شده‌اند

شماری از کارخانه‌داران پروسس گندم و تولید آرد در پایتخت، می‌گویند که به علت واردات بیش از حد آرد از کشورهای بیرونی و نیز رقابت‌های ناسالم در این بخش، کارخانه های آنان را با رکود روبرو کرده اند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کارخانه‎‌های تولید آرد در کشور می‌گویند که از میان بیش از ۲۰۰ کارخانۀ تولید آرد در افغانستان، ۹۵ درصد این کارخانه‌‌ها ورشکست شده‌اند.

این کارخانه داران، می‌گویند که نبود راهکار روشن برای واردات غله در کشور و نیز واردات بیش از حد آرد به بازارهای کشور، سبب رکود کاروبار آن‌ها شده اند.

هاشم غزنیوال، رییس انجمن کارخانه داران آرد در این باره به طلوع نیوز گفت: «مشکلات زیاد است و حکومت در فکر حل آن نیست به همین علت ها اکنون کارخانه های تولید آرد در کشور با رکود ربرو اند و با گذشت هر روز ورشکست می‌شوند.»

همزمان با ورشکست شدن این کارخانه‌ها، کارمندان این کارخانه‌ها نیز بی‌کار شده اند – روندی‌که میزان بی‌کاری در کشور را بالا برده است.

مسافر قوقندی، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت اما می‌گوید که حکومت برنامه‌هایی در این راستا روی دست دارد: «تا چند روز دیگر، هیئت از وزارت های تجارت و زراعت برای خرید گندم از قزاقستان به این کشور سفر خواهند کرد و با خرید گندم از این کشور بخشی از مشکلات این کارخانه ها حل خواهند شد.»

در حال حاضر، بیش از دوصد کار خانۀ تولید آرد در کشور ثبت شده اند و ظرفیت تولید آرد این کارخانه‌‎ها بیش از دونیم میلیون تُن در سال گفته می‌شود.

شماری از کارخانه داران، از حکومت می‌خواهند که برای حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از کارخانه‌های تولید آرد در کشور، باید نظام تعرفه‌های گمرکی را برآرد بهتر سازد.

هم‌رسانی کنید