تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

عدم توافق روی کارشیوۀ مشخص؛ بازشماری آرای کابل هم‌چنان متوقف است

پس از آن‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته تمامی آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل را باطل اعلام کرد، روند بازشماری این آرا در کمیسیون مستقل انتخابات متوقف شد.

اکنون که پنج‌روز از متوقف بودن روند بازشماری آرای ولایت کابل می‌گذرد، تاکنون کمیسیون‌های انتخاباتی روی کارشیوۀ مشخصی مبنی بر ادامه این روند، توافق نکرده‌اند.

پس از آن‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای کابل را باطل اعلام کرد، کمیسیون مستقل انتخابات با آن مخالفت کرد. سرانجام مسؤولان دو کمیسیون درنشستی به ریاست معاون دوم رییس‌جمهور، توافق کردند که در تصمیم ابطال آرا بازنگری کنند.

اما، ظاهرآ دیده می‌شود که تاکنون دو کمیسیون به توافقات نهایی نرسیده‌اند. مسؤولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون انتخابات هنوزهم تمامی اطلاعات را در اختیار این کمیسیون  قرار نداده است.

علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی در این باره گفت: «کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به صراحت به کمیسیون انتخابات اعلام کرده است تا زمانی که شرایط برای تأمین شفافیتی که آنان به آن متعهد شده‌اند، فراهم نشود طبعیتاً ما نمی‌توانیم که تجدید نظر کنیم در فیصله خود.»

اما کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی روند بازشماری آرای ولایت کابل را به گروگان گرفته است و ناظرانش را برای آغاز روند بازشماری آرا به این نهاد نمی‌فرستد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‎گوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «ما امیدواریم که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به متوقف بودن و گروگان‌گیری این پروسه ملی نقطه پایان بدهد.»

همزمان با این، شماری از نامزدان معترض، بازنگری تصمیم برابطال آرای کابل را نتیجۀ  فشارهای سیاسی می‌دانند.

فروزان داودزی، یکی از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان گفت: «از نگاه (ایتلاف نامزدان معترض) بازنگری تصمیم ابطال آرای کابل و میانجی‌گری ارگ یک فشار سیاسی برتصمیم هوشمندانه کمیسیون سمع شکایات بوده است.»

محمد فاروق برکی، نامزد دیگر نیز افزود: «خواهش من از هردو کمیسیون همین است که این‌ها در تفاهم یک پروسیجری را انتخاب بکنند که مشترکاً بنشینند، آرای کابل را از سر دوباره شمارش بکنند.»

از سویی دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت وردک، در مکتوبی خواهان ابطال آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان این ولایت شده‌است – درخواستی که کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی نیز بر بررسی آن تأکید می ورزد.

انتخابات ۹۷

عدم توافق روی کارشیوۀ مشخص؛ بازشماری آرای کابل هم‌چنان متوقف است

پس از آن‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای کابل را باطل اعلام کرد، کمیسیون مستقل انتخابات با آن مخالفت کرد. سرانجام مسؤولان دو کمیسیون درنشستی به ریاست معاون دوم رییس‌جمهور، توافق کردند که در تصمیم ابطال آرا بازنگری کنند.

تصویر بندانگشتی

پس از آن‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته تمامی آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل را باطل اعلام کرد، روند بازشماری این آرا در کمیسیون مستقل انتخابات متوقف شد.

اکنون که پنج‌روز از متوقف بودن روند بازشماری آرای ولایت کابل می‌گذرد، تاکنون کمیسیون‌های انتخاباتی روی کارشیوۀ مشخصی مبنی بر ادامه این روند، توافق نکرده‌اند.

پس از آن‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای کابل را باطل اعلام کرد، کمیسیون مستقل انتخابات با آن مخالفت کرد. سرانجام مسؤولان دو کمیسیون درنشستی به ریاست معاون دوم رییس‌جمهور، توافق کردند که در تصمیم ابطال آرا بازنگری کنند.

اما، ظاهرآ دیده می‌شود که تاکنون دو کمیسیون به توافقات نهایی نرسیده‌اند. مسؤولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون انتخابات هنوزهم تمامی اطلاعات را در اختیار این کمیسیون  قرار نداده است.

علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی در این باره گفت: «کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به صراحت به کمیسیون انتخابات اعلام کرده است تا زمانی که شرایط برای تأمین شفافیتی که آنان به آن متعهد شده‌اند، فراهم نشود طبعیتاً ما نمی‌توانیم که تجدید نظر کنیم در فیصله خود.»

اما کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی روند بازشماری آرای ولایت کابل را به گروگان گرفته است و ناظرانش را برای آغاز روند بازشماری آرا به این نهاد نمی‌فرستد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‎گوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «ما امیدواریم که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به متوقف بودن و گروگان‌گیری این پروسه ملی نقطه پایان بدهد.»

همزمان با این، شماری از نامزدان معترض، بازنگری تصمیم برابطال آرای کابل را نتیجۀ  فشارهای سیاسی می‌دانند.

فروزان داودزی، یکی از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان گفت: «از نگاه (ایتلاف نامزدان معترض) بازنگری تصمیم ابطال آرای کابل و میانجی‌گری ارگ یک فشار سیاسی برتصمیم هوشمندانه کمیسیون سمع شکایات بوده است.»

محمد فاروق برکی، نامزد دیگر نیز افزود: «خواهش من از هردو کمیسیون همین است که این‌ها در تفاهم یک پروسیجری را انتخاب بکنند که مشترکاً بنشینند، آرای کابل را از سر دوباره شمارش بکنند.»

از سویی دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت وردک، در مکتوبی خواهان ابطال آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان این ولایت شده‌است – درخواستی که کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی نیز بر بررسی آن تأکید می ورزد.

هم‌رسانی کنید