تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌‎گان ده ولایت اعلام شد

کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌گان ولایت‌های بادغیس، بلخ، بامیان، کندهار، خوست، کندز، لوگر، سمنگان، لغمان و نیمروز را امروز (یک‌شنبه، ۱میزان) اعلام کرد.

رییس این کمیسیون می‌گوید که در این ولایت‌ها ۲میلیون و ۵۱۳هزار و ۴ تن به گونۀ درست ثبت نام کرده اند و ۸۸ هزار و ۷۹۱ برچسپ نیز به علت تکراری بودن شناس نامه‌ها، زیرسن بودن افراد و نیز اطلاعات ناقص حذف شده اند.

عبدالبدیع صیاد، در این باره افزود: «اگر لیست قبل از وقت نشر شده باشد کسانی که ضد پروسه استند دشمنان دولت افغانستان استند به دست شان بیافتد شاید برای این مردم مشکل ایجاد کنند.»

با آن‌که این کمیسیون  فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان را باید در مرکزهای رأی دهی نصب نماید و در سایت انترنتی کمیسیون مستقل انتخابات بیافزاید، اما این کمیسیون تاکنون این کار را انجام نداده است.

رییس کمیسیون انتخابات، می‌گوید که به علت ناامنی‌ها این فهرست‌ها را در مرکزهای رأی دهی نصب نخواهند کرد و نیز این فهرست در صفحۀ انترنتی این کمیسیون جا داده نخواهد شد.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، اعلام فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان را در مرکزهای رأی دهی و در صفحۀ انترنتی کمیسیون مستقل انتخابات بر شفافیت انتخابات بسیار اثرگذار می‌گویند.

یوسف رشید، رییس اجراییۀ فیفا می‌گوید: «هرگاه کمیسیون چنین کاری را انجام نمی‌دهد به این معنا است که خود کمیسیون مستقل انتخابات شک دارد روی دقت این لیست خود شان درک کرده اند که صحت این فهرست زیر سوال است.»

کمیسیون مستقل انتخابات هفتۀ گذشته فهرست نخستین نام‌های رأی دهنده‌گان ولایت‌های سرپل، زابل، پنجشیر و فراه را اعلام کرد. بربنیاد این فهرست، ۳۴۵هزار و ۲۱۳ تن در این ولایت‌ها به گونۀ درست ثبت نام شده اند.

انتخابات ۹۷

فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌‎گان ده ولایت اعلام شد

کمیسیون انتخابات، اطلاعات در بارۀ ۹میلیون و ۲۷هزار ثبت نام شونده را نیز در بانک اطلاعاتی وارد کرده است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌گان ولایت‌های بادغیس، بلخ، بامیان، کندهار، خوست، کندز، لوگر، سمنگان، لغمان و نیمروز را امروز (یک‌شنبه، ۱میزان) اعلام کرد.

رییس این کمیسیون می‌گوید که در این ولایت‌ها ۲میلیون و ۵۱۳هزار و ۴ تن به گونۀ درست ثبت نام کرده اند و ۸۸ هزار و ۷۹۱ برچسپ نیز به علت تکراری بودن شناس نامه‌ها، زیرسن بودن افراد و نیز اطلاعات ناقص حذف شده اند.

عبدالبدیع صیاد، در این باره افزود: «اگر لیست قبل از وقت نشر شده باشد کسانی که ضد پروسه استند دشمنان دولت افغانستان استند به دست شان بیافتد شاید برای این مردم مشکل ایجاد کنند.»

با آن‌که این کمیسیون  فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان را باید در مرکزهای رأی دهی نصب نماید و در سایت انترنتی کمیسیون مستقل انتخابات بیافزاید، اما این کمیسیون تاکنون این کار را انجام نداده است.

رییس کمیسیون انتخابات، می‌گوید که به علت ناامنی‌ها این فهرست‌ها را در مرکزهای رأی دهی نصب نخواهند کرد و نیز این فهرست در صفحۀ انترنتی این کمیسیون جا داده نخواهد شد.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، اعلام فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان را در مرکزهای رأی دهی و در صفحۀ انترنتی کمیسیون مستقل انتخابات بر شفافیت انتخابات بسیار اثرگذار می‌گویند.

یوسف رشید، رییس اجراییۀ فیفا می‌گوید: «هرگاه کمیسیون چنین کاری را انجام نمی‌دهد به این معنا است که خود کمیسیون مستقل انتخابات شک دارد روی دقت این لیست خود شان درک کرده اند که صحت این فهرست زیر سوال است.»

کمیسیون مستقل انتخابات هفتۀ گذشته فهرست نخستین نام‌های رأی دهنده‌گان ولایت‌های سرپل، زابل، پنجشیر و فراه را اعلام کرد. بربنیاد این فهرست، ۳۴۵هزار و ۲۱۳ تن در این ولایت‌ها به گونۀ درست ثبت نام شده اند.

هم‌رسانی کنید