تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

هاشمی: مصوبۀ زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری آماده شده است

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مصوبۀ زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری آماده شده است و این مصوبه پس از مشوره با کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و احزاب و جریان‌های سیاسی اعلام خواهد شد.

در همین حال احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که رایزنی‌ها را برای مشخص ساختن نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز کرده اند.

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌افزایند که اگر نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان برای شان پذیرفتنی نباشد، در بارۀ توانایی‌های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم شان را اعلام خواهند کرد.

بر بنیاد قانون انتخابات ده روز به آغاز ثبت نام‌های نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هفتۀ آینده جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام خواهد کرد.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری آماده شده تا ختم این هفته با احزاب و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و نهاد‌های ناظر شریک ساخته خواهد شد و در هفته اینده اعلام خواهد شد.»

در همین حال احزاب جمعیت اسلامی،وحدت اسلامی و جنبش اسلامی که از چند روز بدینسو رایزنی‌های شان را برای معرفی نامزد واحد برای کرسی ریاست‌جمهوری کشور آغاز کرده اند، می‌گویند که در حال حاضر روی برنامه‌هایی کار می‌کنند که نامزدی که برای این کرسی معرفی خواهد کرد، این برنامه ها را عملی بسازد.

عبدالهادی ارغندیوال، رییس حزب اسلامی گفت:«ما اول تیم انتخاباتی را جور کنیم بعد در بین خود بشینیم بهترین هایی را که تصور می کنیم که می تواند ملت ما و مردم ما را از این حالت نجات بدهد و مورد اعتماد ما و ملت ما باشد همان را انتخاب خواهیم کرد.»

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند پس از ان که نتیجۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان اعلام شود، تصمیم شان را در بارۀ توانایی‌های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلان خواهند کرد.

نوررحمان اخلاقی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی گفت:«نتیجه نهایی کمیسیون‌ها و اعتراضاتی که در این زمینه وجود دارد چه می شود آیا اینان می توانند که یک نتیجه موثر از ارای بایومتریک شده بیرون بدهند یا نه در آن صورت تصمیم خود را ایتلاف می‌گیرد که این تیم ظرفیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد یا صداقت لازم را در انتخابات پارلمانی نشان داده که این وظیفه به انان محول شود یا نه.»

با آن که شماری ازاحزاب و جریان‌های سیاسی، رییس‌جمهور غنی، داکتر عبدالله عبدالله، محمد حنیف اتمر و محمد عمر داوود زی را از نامزدان انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری می دانند اما شورای حراست و ثبات می‌گوید که تا کنون روی هیچ نامزد مشخصی تصمیم گرفته نشده است.

جمال الدین بدر، عضو شورای حراست و ثبات گفت:«بعضی اشخاص امید دارند که کاندیدا شوند تا حال نهایی نکردند از طرف شورا انتخاب نشده اند به انتخابات ریاست جمهوری.»

پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات سی و یکم ماه حمل سال هزارو سه صدو نود و هشت هجری شمسی را روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده است.

انتخابات ۹۷

هاشمی: مصوبۀ زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری آماده شده است

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند پس از ان که نتیجۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان اعلام شود، تصمیم شان را در بارۀ توانایی‌های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلان خواهند کرد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مصوبۀ زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری آماده شده است و این مصوبه پس از مشوره با کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و احزاب و جریان‌های سیاسی اعلام خواهد شد.

در همین حال احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که رایزنی‌ها را برای مشخص ساختن نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز کرده اند.

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌افزایند که اگر نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان برای شان پذیرفتنی نباشد، در بارۀ توانایی‌های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم شان را اعلام خواهند کرد.

بر بنیاد قانون انتخابات ده روز به آغاز ثبت نام‌های نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هفتۀ آینده جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام خواهد کرد.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری آماده شده تا ختم این هفته با احزاب و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و نهاد‌های ناظر شریک ساخته خواهد شد و در هفته اینده اعلام خواهد شد.»

در همین حال احزاب جمعیت اسلامی،وحدت اسلامی و جنبش اسلامی که از چند روز بدینسو رایزنی‌های شان را برای معرفی نامزد واحد برای کرسی ریاست‌جمهوری کشور آغاز کرده اند، می‌گویند که در حال حاضر روی برنامه‌هایی کار می‌کنند که نامزدی که برای این کرسی معرفی خواهد کرد، این برنامه ها را عملی بسازد.

عبدالهادی ارغندیوال، رییس حزب اسلامی گفت:«ما اول تیم انتخاباتی را جور کنیم بعد در بین خود بشینیم بهترین هایی را که تصور می کنیم که می تواند ملت ما و مردم ما را از این حالت نجات بدهد و مورد اعتماد ما و ملت ما باشد همان را انتخاب خواهیم کرد.»

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند پس از ان که نتیجۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان اعلام شود، تصمیم شان را در بارۀ توانایی‌های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلان خواهند کرد.

نوررحمان اخلاقی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی گفت:«نتیجه نهایی کمیسیون‌ها و اعتراضاتی که در این زمینه وجود دارد چه می شود آیا اینان می توانند که یک نتیجه موثر از ارای بایومتریک شده بیرون بدهند یا نه در آن صورت تصمیم خود را ایتلاف می‌گیرد که این تیم ظرفیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد یا صداقت لازم را در انتخابات پارلمانی نشان داده که این وظیفه به انان محول شود یا نه.»

با آن که شماری ازاحزاب و جریان‌های سیاسی، رییس‌جمهور غنی، داکتر عبدالله عبدالله، محمد حنیف اتمر و محمد عمر داوود زی را از نامزدان انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری می دانند اما شورای حراست و ثبات می‌گوید که تا کنون روی هیچ نامزد مشخصی تصمیم گرفته نشده است.

جمال الدین بدر، عضو شورای حراست و ثبات گفت:«بعضی اشخاص امید دارند که کاندیدا شوند تا حال نهایی نکردند از طرف شورا انتخاب نشده اند به انتخابات ریاست جمهوری.»

پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات سی و یکم ماه حمل سال هزارو سه صدو نود و هشت هجری شمسی را روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده است.

هم‌رسانی کنید