تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: تکمیل نبودن نصاب مجلس پس از تعطیلات تابستانی

دو هفته از آغاز کار مجلس نماینده‌گان پس از تعطیلات تابستانی این نهاد سپری می‌شود، اما به غیر از یک روز، نصاب مجلس در روزهای دیگر تکمیل نبوده است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ناتوانی هیات اداری و نیز مسوولیت ناپذیری بیشتر اعضای مجلس سبب شده‌اند که بسیاری از آنان به کارهای شان حاضر نشوند و بسیاری از نشست‌های مجلس نیز بی‌نتیجه پایان یافته‌اند.

در این برنامه گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

هیلی ارشاد، عضو مجلس نماینده‌گان

اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان

فراخبر

فراخبر: تکمیل نبودن نصاب مجلس پس از تعطیلات تابستانی

دو هفته از آغاز کار مجلس نماینده‌گان پس از تعطیلات تابستانی این نهاد سپری می‌شود، اما به غیر از یک روز، نصاب مجلس در روزهای دیگر تکمیل نبوده است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ناتوانی هیات اداری و نیز مسوولیت ناپذیری بیشتر اعضای مجلس سبب شده‌اند که بسیاری از آنان به کارهای شان حاضر نشوند و بسیاری از نشست‌های مجلس نیز بی‌نتیجه پایان یافته‌اند.

در این برنامه گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

هیلی ارشاد، عضو مجلس نماینده‌گان

اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews