تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فرا خبر: بررسی نظرسنجی تازۀ بنیاد آسیا

بنیاد آسیا سیزده همین گزارش سالانه اش امروز (سه‌شنبه ۲۳ عقرب) را درباره اوضاع افغانستان پخش کرد. دراین گزارش آمده است که میزان خوشبینی مردم به آینده امسال درمقایسه به سال گذشته اندکی افزایش یافته است. اما با این هم یافته های گزارش نشان می دهند که هنوزهم ۶۱ درصد مردمان کشور فکرمی کنند که کشور درمسیرنادرسی به پیش می رود.

در این برنامه، گرداننده فواد امان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست جمهوری

 

فراخبر

فرا خبر: بررسی نظرسنجی تازۀ بنیاد آسیا

بنیاد آسیا سیزده همین گزارش سالانه اش امروز (سه‌شنبه ۲۳ عقرب) را درباره اوضاع افغانستان پخش کرد. دراین گزارش آمده است که میزان خوشبینی مردم به آینده امسال درمقایسه به سال گذشته اندکی افزایش یافته است. اما با این هم یافته های گزارش نشان می دهند که هنوزهم ۶۱ درصد مردمان کشور فکرمی کنند که کشور درمسیرنادرسی به پیش می رود.

در این برنامه، گرداننده فواد امان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست جمهوری

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews