تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی معضل خشک‌سالی در افغانستان

چهل سال است که افغانستان در آتش جنگ‌های دوامدار و ویرانگری می سوزد. با دریغ هنوز پایان جنگ‌ها در کشور روشن نیست. این در حالی است که در سال‌های اخیر خشک‌سالی چنان آفت مهار ناپذیر طبیعی تمام کشور را تهدید می کند. تخمین زده می شود که خشک سالی کمابیش سیزده میلیون شهروند افغانستان را تهدید می کند. به گفته وزیر زراعت تمامی ولایات کشور به درجه‌های گونان از خشک‌ سالی رنج می برند. جنگ و خشک سالی در کنارهم چه سرنوشتی را برای مردم کشور رقم خواهد زد؟ اگر آب آبادانی است، پس خشک سالی دشمن آبادانی و دشمن زنده‌گی است.

حکومت و نهادهای مسوول با چه برنامه‌ های پیش‌گیرانه و با چه امکاناتی می‌تواند در برابر با خشک سالی و زیان‌های آن، مردم را حمایت کند؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

•    عبدالولی مدقق، معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست.
•    اکبر رستمی،  رییس روابط عامه و سخنگوی وزارت زراعت 
•     سلطان محمود محمودی، رییس عمومی تنظیم اب های افغانستان 
•    وکیل احمد سرحدی،  رییس دانشکده زراعت دانشگاه کابل

گفتمان

گفتمان: بررسی معضل خشک‌سالی در افغانستان

چهل سال است که افغانستان در آتش جنگ‌های دوامدار و ویرانگری می سوزد. با دریغ هنوز پایان جنگ‌ها در کشور روشن نیست. این در حالی است که در سال‌های اخیر خشک‌سالی چنان آفت مهار ناپذیر طبیعی تمام کشور را تهدید می کند. تخمین زده می شود که خشک سالی کمابیش سیزده میلیون شهروند افغانستان را تهدید می کند. به گفته وزیر زراعت تمامی ولایات کشور به درجه‌های گونان از خشک‌ سالی رنج می برند. جنگ و خشک سالی در کنارهم چه سرنوشتی را برای مردم کشور رقم خواهد زد؟ اگر آب آبادانی است، پس خشک سالی دشمن آبادانی و دشمن زنده‌گی است.

حکومت و نهادهای مسوول با چه برنامه‌ های پیش‌گیرانه و با چه امکاناتی می‌تواند در برابر با خشک سالی و زیان‌های آن، مردم را حمایت کند؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

•    عبدالولی مدقق، معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست.
•    اکبر رستمی،  رییس روابط عامه و سخنگوی وزارت زراعت 
•     سلطان محمود محمودی، رییس عمومی تنظیم اب های افغانستان 
•    وکیل احمد سرحدی،  رییس دانشکده زراعت دانشگاه کابل

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews