تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: روابط فرهنگی ایران و افغانستان

اخیرا نمایشگاه مشترک کتاب ایران  و افغانستان در دانشگاه کابل گشایش یافت.

در این نمایشگاه، ۷۰ ناشر ایران و ۴۰ ناشر افغانستان بیش از ۱۵۰ هزار جلد کتاب رابه نمایش گذاشتند.

در حاشیۀ راه اندازی این نمایشگاه نخستین دور گفتوگوهایی فرهنگی  در میان نخبه‌گان و استادان افغانستان و ایران نیز راه اندازی شده است.

این گفت‌وگوها و راه اندازی چنین نمایشگاه هایی و در کلیت این مشترکات فرهنگی، زبانی و تاریخی  چقدرمی‌تواند، زمینه ساز  همکاری‌های بیشتر اقتصادی و سیاسی در میان دو کشور گردد؟

گرداننده: پرتو نادری

مهمانان برنامه:

داکتر محمد علی ربانی، رییس مرکز مطالعات راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات ایران 

کتر محمد کاظم کهدویی، عضو هییت علمی دانشگاه یزد

احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل 

  محمد انور وفا سمندر، نویسنده و پژوهشگر
 

گفتمان

گفتمان: روابط فرهنگی ایران و افغانستان

اخیرا نمایشگاه مشترک کتاب ایران  و افغانستان در دانشگاه کابل گشایش یافت.

در این نمایشگاه، ۷۰ ناشر ایران و ۴۰ ناشر افغانستان بیش از ۱۵۰ هزار جلد کتاب رابه نمایش گذاشتند.

در حاشیۀ راه اندازی این نمایشگاه نخستین دور گفتوگوهایی فرهنگی  در میان نخبه‌گان و استادان افغانستان و ایران نیز راه اندازی شده است.

این گفت‌وگوها و راه اندازی چنین نمایشگاه هایی و در کلیت این مشترکات فرهنگی، زبانی و تاریخی  چقدرمی‌تواند، زمینه ساز  همکاری‌های بیشتر اقتصادی و سیاسی در میان دو کشور گردد؟

گرداننده: پرتو نادری

مهمانان برنامه:

داکتر محمد علی ربانی، رییس مرکز مطالعات راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات ایران 

کتر محمد کاظم کهدویی، عضو هییت علمی دانشگاه یزد

احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل 

  محمد انور وفا سمندر، نویسنده و پژوهشگر
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews