تازه‌ترین خبرها
جهان نما

جهان نما: بازداشت چند عضو جنبش حراست پشتون‌ها

فعالان پشتون در پاکستان می گویند که خانه علی وزیر، یکی از رهبران جنبش حراست پشتون ها از سوی طالبان محاصره شده است.

این فعالان می گویند که طالبان با حمایت ارتش پاکستان، خانه علی وزیر را محاصره کرده اند و می خواهند که او را بکشند.

این کار پس از آن انجام می شود که مردم منطقه "وانه وزیر" در وزیرستان جنوبی از طالبان خواستند که این منطقه را ترک کنند؛ اما طالبان پاکستانی جنگ افزارهای سنگین را به این منطقه آوردند.

جنبش حراست پشتون ها و برخی از رهبران پشتون ها در پاکستان به شمول افراسیاب ختک از حکومت این کشور می خواهند که جلو خونریزی را در این منطقه بگیرد.

سه روز پیش نیز این جنبش، طالبان و ارتش پاکستان را به حمله مشترک بر اعضایش در وزیرستان متهم ساخت.

گرداننده صدف امیری

نور ولی خپلواک روزنامه نگار

جهان نما

جهان نما: بازداشت چند عضو جنبش حراست پشتون‌ها

فعالان پشتون در پاکستان می گویند که خانه علی وزیر، یکی از رهبران جنبش حراست پشتون ها از سوی طالبان محاصره شده است.

این فعالان می گویند که طالبان با حمایت ارتش پاکستان، خانه علی وزیر را محاصره کرده اند و می خواهند که او را بکشند.

این کار پس از آن انجام می شود که مردم منطقه "وانه وزیر" در وزیرستان جنوبی از طالبان خواستند که این منطقه را ترک کنند؛ اما طالبان پاکستانی جنگ افزارهای سنگین را به این منطقه آوردند.

جنبش حراست پشتون ها و برخی از رهبران پشتون ها در پاکستان به شمول افراسیاب ختک از حکومت این کشور می خواهند که جلو خونریزی را در این منطقه بگیرد.

سه روز پیش نیز این جنبش، طالبان و ارتش پاکستان را به حمله مشترک بر اعضایش در وزیرستان متهم ساخت.

گرداننده صدف امیری

نور ولی خپلواک روزنامه نگار

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews