تازه‌ترین خبرها
محور

محور: خواست شورای امنیت ملی از نهادهای امنیتی و دفاعی

شورای امنیت ملی از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور خواسته است تا عملیات‌های تهاجمی را در برار مخالفان مسلح دولت افزایش دهند. 

این شورا  می‌گوید که برای تامین امنیت مردم و کاهش تلفات نیروهای امنیتی، نیاز است تا حمله های تهاجمی در برابر مخالفان مسلح دولت بیشتر شود.

درهمین حال،  شماری از نظامیان پیشین می‌گویند که نبود مدیریت سالم ونیز فراهم نشدن امکانات لازم جنگی ازعلت‌های اصلی افزایش نا امنی‌ها وبلند رفتن تلفات نیروهای امنیتی استند.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با مهمانان بحث کرده است. 
میرزا محمدیارمند، آگاه نظامی
زکریا زکریا، عضو مجلس نماینده‌گان

محور

محور: خواست شورای امنیت ملی از نهادهای امنیتی و دفاعی

شورای امنیت ملی از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور خواسته است تا عملیات‌های تهاجمی را در برار مخالفان مسلح دولت افزایش دهند. 

این شورا  می‌گوید که برای تامین امنیت مردم و کاهش تلفات نیروهای امنیتی، نیاز است تا حمله های تهاجمی در برابر مخالفان مسلح دولت بیشتر شود.

درهمین حال،  شماری از نظامیان پیشین می‌گویند که نبود مدیریت سالم ونیز فراهم نشدن امکانات لازم جنگی ازعلت‌های اصلی افزایش نا امنی‌ها وبلند رفتن تلفات نیروهای امنیتی استند.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با مهمانان بحث کرده است. 
میرزا محمدیارمند، آگاه نظامی
زکریا زکریا، عضو مجلس نماینده‌گان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews