تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: بررسی گفته‌های حامد کرزی در بارۀ لویه جرگه

حامد کرزی رییس جمهورپیشین خواهان برگذاری لویه جرگه عنعنوی برای رایزنی درباره چالش های کنونی درکشور شد.

آقای کرزی یک باردیگر با راهبرد تازه ایالات متحده درباره افغانستان مخالفت نشان می دهد ومی گوید که این راهبرد پیام صلح نه بل پیام گسترش جنگ وافزایش رقابت های منطقه یی وخونریزی را به همراه دارد.

در این برنامه گرداننده جمال ناصر فرهمند این موضوع را با وحید الله فرزه یی، عضواتحادیه حقوق دانان، بحث کرده است. 

نیمه روز

نیمه روز: بررسی گفته‌های حامد کرزی در بارۀ لویه جرگه

حامد کرزی رییس جمهورپیشین خواهان برگذاری لویه جرگه عنعنوی برای رایزنی درباره چالش های کنونی درکشور شد.

آقای کرزی یک باردیگر با راهبرد تازه ایالات متحده درباره افغانستان مخالفت نشان می دهد ومی گوید که این راهبرد پیام صلح نه بل پیام گسترش جنگ وافزایش رقابت های منطقه یی وخونریزی را به همراه دارد.

در این برنامه گرداننده جمال ناصر فرهمند این موضوع را با وحید الله فرزه یی، عضواتحادیه حقوق دانان، بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews