تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

حامدکرزی نامزدی‌اش در انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری را رد کرد

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور، نامزدی‌اش در انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری افغانستان را رد می‌کند.

آقای کرزی که در یک نشست خبری در کابل سخن‌ می‌زد، گفت که اکنون فرصت برای دیگران است تا خود شان را در این سمت نامزد کند: «ابداً نمی‌خواهم که در انتخابات شرکت کنم، من تا حد توان خدمت کردم، حالا باید جوانان و کسانی دیگر پیش شوند.»

رییس‌جمهور پیشین، در بخش دیگر سخنان امروزش، در برابر اختلاف‌های رهبران حکومت در بارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی نیز واکنش نشان داد: «این اختلاف میان ملت افغانستان نیست، این اختلاف از آنان است و به ما مردم افغانستان هیچ تعلقی ندارد.»

حامد کرزی رییس جمهور پیشین می گوید که شناس نامه های برقی نباید سیاسی می شد و سیاسی شدن این روند به سود آینده سیاسی افغانستان نیست.

حامد کرزی، تأکید دارد که شناس‌نامه‌های برقی نباید سیاسی می‌شد و سیاسی شدن این روند به سود آینده سیاسی افغانستان نیست.

این در حالی است که روند توزیع شنا‎س‌نامه‌های برقی، با آنکه رییس‌اجراییه و شماری از سیاسیون با آن مخالف اند، از نزدیک به دوماه پیش تاکنون ادامه دارد.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی ادارۀ ثبت و احوال نفوس می‌گوید که روند توزیع این شناس‌نامه‌ها ادامه خواهد یافت: «اداره ما به عنوان یک اداره تخنیکی و فنی مکلف است که این پروسه را همه گانی بسازد و به اساس قانون کارهای خود را به پیش ببرد.»

بربنیاد آمارهای این اداره، تاکنون برای نزدیک به دوهزار نفر شناس‌نامه‌‍های برقی توزیع شده‌است.

افغانستان

حامدکرزی نامزدی‌اش در انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری را رد کرد

سه روز پیش، کرزی در یک گفت وگو با اشپیگل آنلاین آلمان، از احتمال نامزد شدنش در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری کشور گفته بود.

تصویر بندانگشتی

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور، نامزدی‌اش در انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری افغانستان را رد می‌کند.

آقای کرزی که در یک نشست خبری در کابل سخن‌ می‌زد، گفت که اکنون فرصت برای دیگران است تا خود شان را در این سمت نامزد کند: «ابداً نمی‌خواهم که در انتخابات شرکت کنم، من تا حد توان خدمت کردم، حالا باید جوانان و کسانی دیگر پیش شوند.»

رییس‌جمهور پیشین، در بخش دیگر سخنان امروزش، در برابر اختلاف‌های رهبران حکومت در بارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی نیز واکنش نشان داد: «این اختلاف میان ملت افغانستان نیست، این اختلاف از آنان است و به ما مردم افغانستان هیچ تعلقی ندارد.»

حامد کرزی رییس جمهور پیشین می گوید که شناس نامه های برقی نباید سیاسی می شد و سیاسی شدن این روند به سود آینده سیاسی افغانستان نیست.

حامد کرزی، تأکید دارد که شناس‌نامه‌های برقی نباید سیاسی می‌شد و سیاسی شدن این روند به سود آینده سیاسی افغانستان نیست.

این در حالی است که روند توزیع شنا‎س‌نامه‌های برقی، با آنکه رییس‌اجراییه و شماری از سیاسیون با آن مخالف اند، از نزدیک به دوماه پیش تاکنون ادامه دارد.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی ادارۀ ثبت و احوال نفوس می‌گوید که روند توزیع این شناس‌نامه‌ها ادامه خواهد یافت: «اداره ما به عنوان یک اداره تخنیکی و فنی مکلف است که این پروسه را همه گانی بسازد و به اساس قانون کارهای خود را به پیش ببرد.»

بربنیاد آمارهای این اداره، تاکنون برای نزدیک به دوهزار نفر شناس‌نامه‌‍های برقی توزیع شده‌است.

هم‌رسانی کنید