تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دانش و فناوری

هند یک سفینۀ تازه به فضا می‌فرستد

مقام‌های هندی می‌گویند که تمامی ابزارهای این مأموریت در هند ساخته شده اند. این مأموریت ۱۴۱ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.

دانش و فناوری

هند یک سفینۀ تازه به فضا می‌فرستد

مقام‌های هندی می‌گویند که تمامی ابزارهای این مأموریت در هند ساخته شده اند. این مأموریت ۱۴۱ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews